• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2012-2013 m.m. archyvas

Įteikti pažymėjimai

Birželio 25 dieną gimnazijos koplyčioje II gimn. klasių mokiniams vyko šventė. Pirmiausia perskaityta Šventojo Rašto ištrauka, sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. Po to direktorius Robertas Ežerskis pasveikino dešimtokus ir visiems  įteikė pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus. Garbės raštais už labai gerą mokymąsi jis apdovanojo  Rugilę Mikalčiūtę ir Austę Janušauskaitę. Vėliau padėkos žodį tarė mokinių prezidentė Eglė Mockevičiūtė. O auklėtojai Regina Kumžienė ir Saulius Damanskis  pakvietė šventės dalyvius į fizikos kabinetą žiūrėti neseniai sukurtą filmą apie mokinių užklasinę veiklą.

Informacija apie mokinių priėmimą

Dar yra laisvų vietų:
Pradinio ugdymo pakopa:

2 klasė – 3 vietos;
3 klasė – 1 vieta;

Pagrindinio ugdymo pakopa:

5 klasė – 1 vieta;
I gimnazijos klasė – 1 vieta;
II gimnazijos klasė – 1 vieta;

Vidurinio ugdymo pakopa:

III gimnazijos klasė – 4 vietos;
IV gimnazijos klasė – 5 vietos.

Mokinių, priimamų į gimnaziją nuo 2013-09-01, sąrašą galima pažiūrėti čia:

Skaityti daugiau...

Garbus svečias iš Vokietijos

Prieš dvidešimt metų ponas Ulrich Zöller kartu su Norbert gimnazijos Knechtsteden (http://www.norbert-gymnasium.de/) bendruomenės delegacija pirmą kartą aplankė Lietuvą ir mūsų gimnaziją. Vėliau ne kartą jis su šeima svečiavosi Žemaitijos sostinėje, Vokietijoje priėmė grupes iš mūsų miesto. Po daugelio metų ponas Zöller, norėdamas savo akimis pamatyti visas permainas, susitikti su bičiuliais, nusprendė dar kartą aplankyti mūsų šalį. Todėl praėjusią savaitę gimnazijoje vėl viešėjo ponas Ulrich Zöller iš Vokietijos. Svečias aplankė Vilnių, Trakus, Telšius, Žemaičių Kalvariją, dalyvavo Telšių miesto šventėje, džiaugėsi teigiamais pokyčiais, šiltais susitikimais su senais pažįstamais, naujomis pažintimis. Mus, žemaičius, stebino gilia gyvenimo išmintimi, gebėjimu į pasaulį žvelgti su šiltu humoru.

Projektas „Bat kama at?“ (Kuo tu vardu?)

2013 m. gegužės 27-29 d. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje jau 4 kartą lankėsi tarptautinio projekto „Bat kama at?“ koordinatorė Isabelle Rozenbaumas iš Prancūzijos. Vyresniųjų klasių mokiniai kartu su mokytojais J.Buceviče, L.Garbaliauskaite ir J.Normantiene vykdo projektą „500 žydų mergaičių ir moterų gyvenimas ir mokymasis Telšiuose“. Vizito metu mokiniai svečiams pristatė atliktus kūrybinius darbus, kurie yra talpinami interneto svetainėje  www.batkamaat.com. Taip pat moksleivių darbai bus eksponuojami 2014 m. gegužės mėn. organizuojamoje parodoje Vilniaus Valstybiniame GAONO muziejuje.

Ketvirtokų išleistuvės

Gegužės 25 dieną visi 4b klasės mokiniai kartu su tėveliais ir mokytoja Aiste Mileikiene vyko į  Nidą - unikalų Lietuvos kampelį. Ten aplankė garsiąją Parnidžio kopą, apžiūrėjo ant jos stovintį Saulės laikrodį, pasigrožėjo nuostabia panorama. Visi pasimeldė  bažnyčioje, pamatė  maestro Vytauto Kernagio skulptūrą. Daugelis  ketvirtokų  Nidoje buvo pirmąkart, bet, žinoma, nepaskutinį.
Gegužės 31-ąją dieną ketvirtokai parengė  savo  tėveliams koncertą. Šventė tęsėsi gimnazijos koplyčioje, kur vaikai, giedodami giesmelę „Sveika, Marija“, laukė mylimo  kapeliono prelato J.Šiurio ir mokyklos direktoriaus R. Ežerskio. Kapelionas nuoširdžiai pasveikino ketvirtokus ir jų tėvelius, linkėjo visiems Dievo palaimos. O direktorius apdovanojo geriausiai besimokančius vaikus ir visiems  įteikė  pradinio ugdymo pažymėjimus. Šventė baigėsi vaišėmis – kapelionas visus vaišino ledais, o tėveliai - saldžiu tortu.

Sporto ir sveikatingumo diena

Birželio 3-ąją  6-III gimn. klasių mokiniai su auklėtojais rinkosi Masčio ežero pakrantėje, kur vyko Sporto ir sveikatingumo diena. Pirmiausia atlikta rytinė mankšta. Po to vyko įvairios rungtys. Bėgimo estafetėje nugalėjo 7a klasės berniukai ir 6a klasės mergaitės. Atsispaudimų daugiausia padarė Saulius Kungys (IIb gimn. kl. mokinys), rungtį su šokdyne laimėjo Deimantė Skurdelytė (Ia gimn. kl. mokinė).