• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Profesinis veiklinimas nuo mažų dienų

Bendrojo lavinimo mokyklose pradėtas vykdyti projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.  Stengiamasi į projektą įtraukti ne tik mokinius, bet ir tėvus, pedagogus, socialinius partnerius, darbdavius ir kitus aktyvius visuomenės piliečius.
Nuo lapkričio vidurio aktyviai į šį projektą įsijungė ir VŠĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija. Mokykloje atlikta poreikių nustatymo analizė, suburta Ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė, vyksta indivindualios konsultacijos vyresniųjų klasių mokiniams, susitikimai su įvairių profesijų atstovais. Praėjusių metų pabaigoje atliktas moksleivių poreikio tyrimas siekiant išsiaiškinti, kokių ugdymo karjerai paslaugų pageidauja patys mokiniai. Atliktų tyrimų duomenimis, moksleiviai labiausiai pageidauja profesinio veiklinimo - išvykų į darbo vietas, kur tiesiogiai galima susipažinti su vykdoma veikla, darbuotojais ir kita.
6b ir 7b klasės mokiniai profesiniam veiklinimui pasirinko išvyką į UAB „Info XXL“ įkurtą radijo stotį „XXL FM“. Šeštokai pasirinko klasės valandėlės temą „Savęs ir socialinės aplinkos pažinimas“, septintokai – „Socialiniai vaidmenys ir karjera“. Vaikai, lydimi klasių auklėtojų Vilijos Juknevičienės, Ligitos Kumžienės ir karjeros koordinatorės Daivos Gramalienės, radijo stotyje ne tik bendravo su laidų vedėju Gediminu Jokubausku, bet ir patys galėjo pabūti laidų vedėjais, reklamos „balsais“, anonsų kūrėjais. Šeštokams teko laimė tiesioginės laidos metu skaityti pačių sukurtus ketureilius, kviečiančius mokytis  mūsų gimnazijoje. Berniukai susidomėję stebėjo radijo stoties technines priemones, jų valdymą, muzikos, informacijos parinkimo ir pateikimo klausytojams subtilybes. Svetingai svečius priėmęs Gediminas Jokubauskas pasakojo, kokių savybių ir gebėjimų reikia norint dirbti tokį ar panašų darbą. Dėkojame  radijo kolektyvo darbuotojams, suprantantiems, kad  vaikams labai svarbu kuo daugiau informacijos apie profesijas gauti darbo vietose.
Mokyklos karjeros koordinatorė Daiva Gramalienė