• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Paženklintas meile jaunimui

Jau daug metų Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai domisi šv. Jono Bosko – italų kunigo saleziečio – gyvenimu, paženklintu meile jaunimui, ir veikla. Šiemet - Tikėjimo metais - visa mokyklos bendruomenė sausio 31 dieną rinkosi Telšių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Pirmiausia šio dvasininko mintis skaitė IIa gimn. klasės mokiniai, kuriems pasiruošti padėjo pavaduotoja E. Martinkienė ir lietuvių kalbos mokytoja S. Krasauskienė. Tikintieji suprato, kad kunigas ne tik mokėjo bendrauti su jaunimu, ragino būti linksmą, žaisti, švęsti, bet ir mylėjo jį išskirtine meile. Niekada jis nesiliovė mokęs, kad tikrojo džiugesio šaltinis yra Dievas. Kun. J. Bosko visada pastebėdavo tai, ką mėgo jaunimas, aplink save kūrė gėrį, neaimanuodamas dėl blogio, puoselėjo bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes. Šv. Mišias už šį ugdytoją aukojo vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM.