• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kilni vokiečių parama

Jau keletą metų kiekvieną rudenį ir pavasarį Telšiuose svečiuojasi vokiečių katalikų verslininkų asociacijos nariai, kurie bendrauja su Telšių vyskupijos Caritu. Daug kartų jie rėmė mūsų miesto senelius. Praėjusiais metais sumanyta vykdyti naują projektą – ketverius metus remti perspektyvius vaikus, kurie gerai mokosi, yra dori, bet jų tėveliai neturi pinigėlių jų gabumams lavinti. Buvo parinkti 6 Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai (2 aštuntokai, 3 iš I gimn. klasės ir 1 iš II gimn. klasės).
Šį pavasarį, gegužės mėnesį, Telšius vėl aplankė svečiai iš Vokietijos: ponai Rainer Stratmann, Werner Busse ir Reinhold Wulfers. Tai delegacija iš Cloppenburg miesto, esančio netoli Bremeno. Šie verslinikų asociacijos nariai, katalikai, svečiavosi ir mūsų gimnazijoje, kur pirmą kartą susitiko su paramą gaunančiais mokiniais. Nors mūsų vaikai bendraudami buvo gana nedrąsūs, svečiai liko patenkinti. Jie sužinojo, kad vaikai iš jų pinigų susimoka už mokslą Dailės, Muzikos mokyklose, perkasi įvairias mokymosi priemones, knygas, įsigijo kompiuterį, fotoaparatą, net taupo studijoms. Vokiečiai labiausiai nori išpildyti slapčiausias vaikų svajones, betarpiško bendravimo ir, žinoma, šio projekto skaidrumo. Jie tikisi, jog remiami vaikai užaugs geri žmonės. Svečiai apdovanoti padėkos raštais, vaikų dailės darbeliais.
Esame dėkingi ne tik šiems geradariams, bet ir Telšių vyskupijos Carito darbuotojams, gimnazijos kapelionui prelatui Juozui Šiuriui, direktoriui Robertui Ežerskiui, socialiniam darbuotojui Eugenijui Zakarauskui, palaikantiems šią iniciatyvą ir prisidedantiems prie jos įgyvendinimo.