• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Visą mėnesį su malda

Gegužės mėnuo mus visus pakvietė atverti savo širdis Jėzaus Kristaus Motinai Marijai. Todėl gimnazijos bendruomenė kiekvieną šio mėnesio rytą, prieš pamokas, rinkosi antrojo aukšto fojė bendrai maldai. Čia visi kartu su kapelionu prelatu Juozu Šiuriu ir direktoriumi Robertu Ežerskiu giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją. Juk Marija yra gražiosios, kilniosios meilės Motina. „Mariją sekdamas - nepaklysi, Marijai melsdamasis -nenusivilsi, apie Mariją mąstydamas - nesuklysi“, - sako Šv. Bernardas.