• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Įteikti pažymėjimai

Birželio 25 dieną gimnazijos koplyčioje II gimn. klasių mokiniams vyko šventė. Pirmiausia perskaityta Šventojo Rašto ištrauka, sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. Po to direktorius Robertas Ežerskis pasveikino dešimtokus ir visiems  įteikė pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus. Garbės raštais už labai gerą mokymąsi jis apdovanojo  Rugilę Mikalčiūtę ir Austę Janušauskaitę. Vėliau padėkos žodį tarė mokinių prezidentė Eglė Mockevičiūtė. O auklėtojai Regina Kumžienė ir Saulius Damanskis  pakvietė šventės dalyvius į fizikos kabinetą žiūrėti neseniai sukurtą filmą apie mokinių užklasinę veiklą.