• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2012-2013 m.m. archyvas

Telšių gimnazistai rinkosi į „Pamokas kitaip“

Praėjusią savaitę VŠĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos  moksleiviai užbaigė profesinio informavimo renginiu „Pamokos kitaip“. Šių pamokų mokytojais tapo pačių įvairiausių profesijų atstovai - nuo Lietuvos Respublikos Seimo nario Jurgio Razmos iki Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų. Iš viso sulaukta net 15 svečių, kurie pirmiausia buvo sutikti gimnazijos fojė. Visus susirinkusius pasveikino ir sėkmės bendraujant su  jaunimu linkėjo   kapelionas prelatas Juozas Šiurys  bei mokyklos direktorius Robertas Ežerskis. Svečiai  parašė linkėjimus improvizuotoje „žvaigždžių“  lentoje.  Vėliau jie palydėti į klases,  kur kiekvienas svečias vedė po 2 pamokas skirtingų amžiaus grupių gimnazistams.
Apie savo profesijas pasakojo ir pačias įvairiausias gyvenimo ir būsimų studijų užduotis su moksleiviais sprendė LR Seimo narys Jurgis Razma, laikraščio „Telšių žinios“  redaktorė Vilma Meškauskienė, KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios Rinktinės Telšių skyriaus viršininkas kapitonas Tomas Bagvila, banko DNB Telšių klientų patarnavimo skyriaus vadovė Indrė Jurkuvienė, UAB „Geradariai“  vadovas Raimondas Jurgaitis, Šiaulių regiono gestų kalbos vertėjų centro gestų kalbos vertėja Evelina Kvietkienė, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Petras Kuizinas.

Skaityti daugiau...

Pamoka muziejuje

Šiais metais Lietuva mini 150-ąsias 1863 metų sukilimo metines. Ta proga lietuvių kalbos mokytoja K. Ežerskienė ir istorijos mokytoja J. Bucevičė 6 kl. mokiniams vedė integruotą lietuvių kalbos-istorijos pamokų ciklą „Lietuviškos knygos kelias 1863-1904 m.“. Pirmoji ciklo pamoka vyko balandžio 17 dieną Žemaičių muziejuje „Alka“. Muziejaus darbuotoja supažindino mokinius su kilnojamąja paroda „1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottgerio kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lituania“. Be to, ji pasakojo apie spaudos draudimo laikotarpį Lietuvoje, parodė to meto lietuviškas knygas, išspausdintas kirilica.

Paminėtas žemaičių krikšto jubiliejus

Šiemet minimas Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejus, kuris, istorikų teigimu, žymi visai Europai svarbų įvykį. Balandžio 12 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje vyko konferencija „Žemaičių krikštui-600 metų“, kurią organizavo mokyklos vadovai, istorijos mokytoja J. Bucevičė ir Telšių vyskupo V. Borisevičiaus ateitininkų kuopa. Konferencijoje dalyvavo garbūs svečiai: Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių rajono savivaldybės vicemeras P. Kuizinas, Seimo nario V. Bukausko padėjėja L. Jurytė-Zakarauskienė, Telšių rajono švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų vyriausiasis specialistas A. Juška, Telšių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė A. Tamoševičienė. Pranešimus skaitė vyskupas J. Boruta, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius E. Aleksandravičius, monsinjoras R. Gudlinkis, istorijos mokytoja J. Bucevičė ir mokiniai, atvykę iš įvairių rajono bei kitų miestų mokyklų.
Konferencijos pradžioje Gvido Anužio (IIa kl. mok.) grojama saksofono melodija sutelkė visų dėmesį, o renginio vedėjai Lukas Budginas ir Gabrielė Petraitytė (IIIb kl. mok.) kalbėjo, jog tikėjimas yra žmogaus kelrodė žvaigždė, sąžinės vadovas bei galutinis teisėjas. Konferencijos dalyviams daug emocijų ir apmąstymų sukėlė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus E. Aleksandravičiaus pranešimas „Žemaičių visuomenės ir tradicijų lūžiai XIX a. pirmojoje pusėje“. Profesorius atsakė į klausimą, kodėl žemaičiai, vėliausiai apkrikštyti, XIX a. tapo uoliausiais krikščionimis.
Pabaigoje mokinių darbus apibendrino Telšių rajono švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų vyriausiasis specialistas A. Juška. Jis padėkojo konferencijos dalyviams už informatyvius pranešimus, organizatoriams įteikė padėkos raštus. Padėkos raštais apdovanoti ir visi pranešėjai bei jų mokytojai.
Gražina Spudienė,
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytoja

Šeštokų kelionė

Kovo 22 dieną mūsų gimnazijos šeštokai vyko į Klaipėdą, kur lankėsi Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, dalyvavo edukacinėse pamokose „Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba“ ir „Gintaro kelias“. Vaikščiodami po senamiestį mokiniai apžiūrėjo  Teatro aikštę, paminklą Simonui Dachui, fachverkinius pastatus, Danės krantinę, mažąją architektūrą ir kitus lankytinus objektus. Gerą įspūdį paliko ir 3D filmas „Krudžiai“.

Elkis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi

Lietuvoje kovo 18-24 dienomis jau ketvirtą kartą buvo paskelbta „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Projekto iniciatoriai – emocinės paramos telefonu tarnyba „Vaikų linija“. Į šį projektą šiemet aktyviai įsijungė ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė, kurioje siekiama bendrauti vienas su kitu pagarbiai, tolerantiškai, be pažeminimo. Klasių auklėtojai diskutuoja su savo ugdytiniais apie tinkamo elgesio pavyzdžius, žiūri mokomuosius kino filmus, juos aptaria su mokykloje dirbančiais specialistais.
Kovo mėnesį gimnazijoje vyko draugiškiausio mokinio rinkimai. Tokių vaikų išrinkta net 28. Visi jie turi gerą humoro jausmą, yra optimistai, linkę dalintis, jautrūs kitų skausmui, geba paguosti ir išklausyti. Su tokiais mokiniais norima bendrauti, jie spinduliuoja gerą energiją. 21 dieną šie mokiniai rinkosi į draugiškumo pamoką, kurią organizavo Vaiko gerovės komisija. Vaikai ieškojo atsakymų, kas juos visus jungia ir kuo jie skiriasi. Skirtumų surado daug. ,,Kiekvienas esame unikalus, tačiau tie skirtumai netrukdo mums bendrauti ir kurti geresnę, teisingesnę visuomenę, gražesnę mokyklą ir Tėvynę“,- kalbėjo draugiškiausi klasių mokiniai. Mūsų gimnazijos bendruomenei labai pasisekė, nes ji turi iš ko pasimokyti. Pats draugiškiausias, pakančiausias, šilčiausias ir visada pasiruošęs padėti silpnesniam, nuraminti kenčiantį yra mūsų gimnazijos kapelionas Juozas Šiurys. „Duodamas kitam, jaučiuosi laimingas pats“,- perfrazuodamas rašytojo ir kunigo Vaižganto žodžius pamokoje kalbėjo kapelionas.
„Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ gimnazijos bendruomenė baigė susikaupimo pamaldomis, kurios vyko Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Susikaupimo malda

Artėjant Kristaus Prisikėlimo šventei, penktadienį (kovo 22 d.) gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje dalyvavo šv. Mišiose. Jas už mus aukojo Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros vedėjas mons. prof. dr. Arvydas Ramonas. Jis linkėjo, kad augtume ne tik kūnu, bet ir dvasia – gyventume tikru Velykų džiaugsmu. Dvasininkas kreipėsi į tikinčiuosius, sakydamas ,,padėk kitiems ir tau padės, mylėk kitus ir tave mylės“. Jis ragino mokėti atleisti, nesinešioti pykčio, puoselėti dvasines vertybes. Gerus darbus daryti čia ir dabar. ,,Šiandien, kai Dievas vertybių skalėje yra nustumtas į 5-6 vietą, žmogui labai svarbi dvasinė stiprybė, gebėjimas įveikti savo puikybę, išdidumą, priklausomybes“, - akcentavo svečias.