• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2012-2013 m.m. archyvas

Pateikta paraiška naujam projektui

Mūsų gimnazija vasario mėnesį pateikė nacionalinei agentūrai Socrates Comenius daugiašalės partnerystės paraišką projektui  „Tėvynė Europoje ar be Tėvynės Europoje?“, kuris turėtų būti vykdomas 2013-2015 metais.
Projekto idėja kilo prieš metus, ji buvo aptariama 2012 metų spalio mėnesį parengiamojo vizito metu Vokietijoje, Syke gimnazijoje, kur dalyvavo ir vokiečių kalbos mokytoja Vilija Juknevičienė.
Šiuo metu Europa išgyvena gilius pokyčius. Globalizacija ir skolų krizė veda prie neišvengiamų struktūros pokyčių su dalinai dramatiškomis pasekmėmis darbo rinkai. Naujasis projektas siekia panagrinėti šiuos pasikeitimus partnerių šalyse - Vokietijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Čekijoje ir Turkijoje. Mokiniai  pirmiausia nagrinės, kokią reikšmę turi Tėvynė jiems ir jų tėvynainiams. Antraisias projekto metais bus nagrinėjama migracijos reikšmė. Partneriai keisis gautais rezultatais ir juos  aptars. Veikla skirta 10-16 metų mokiniams, lankantiems įvairių tipų mokyklas. Pasikeitimas informacija vyks virtualioje erdvėje, bendroje internetinėje svetainėje, keliaujančio Projektinio lagamino pagalba ir projektinių susitikimų metu (mainai, Comenius stovykla Vokietijoje). Rezultatai bus publikuojami mokyklose-partnerėse ir rajoninėje, regioninėje spaudoje.

Pirmokų Šimtadienio šventė

Per 100 dienų, praleistų mokykloje, 1a klasės mokiniai išmoko tikrai daug – jie skaito, rašo, skaičiuoja, daro gerus darbus, puošia klasę savo darbeliais ir piešinukais. Ta proga mokytoja Kristina Būtienė surengė Šimtadienio šventę, į kurią pakvietė vaikų artimuosius. Joje pirmokėliai deklamavo eilėraščius, vaidino, dainavo, šoko, pasakojo, ką išmoko ir sužinojo. Pasibaigus programėlei, mokytoja apdovanojo padėkos raštais tuos, kurie nepraleidžia pamokų, džiugina mokymosi rezultatais arba buvo aktyvūs klasės rekordų dieną, nugalėjo klasės dailyraščio konkurse. Po koncerto tėveliai ir vaikai lankėsi kavinėje, kurioje vaišinosi, sakė linkėjimus vieni kitiems, sugalvoję po norą, pūtė žvakutes ant torto...

Konkursas „Metų moksleivis 2013”

Kovo 11 dieną Telšių Žemaitės dramos teatre vyko nominacijų konkursas „Metų moksleivis 2013”. Mūsų gimnazijai atstovavo šie mokiniai: „Metų moksliukas” – IIIa gimn. klasės mokinė Kristina Juknevičiūtė; „Geriausias sportininkas” – IIIa gimn. klasės mokinė Karolina Bagdonaitė; „Kūrybiškiausias mokinys” – Ib gimn. klasės mokinė Ema Stončiutė: „Pilietiškiausias moksleivis” – IIa gimn. klasės mokinys Vilius Abromavičius. Rajone „Pilietiškiausio moksleivio 2013” titulą laimėjo Vilius Abromavičius. Nuoširdžiai sveikina jį visa mokyklos bendruomenė! Kiti nominantai apdovanoti padėkos raštais.

Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai direktoriaus pavaduotojos Elenos Martinkienės iniciatyva Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje pradėta ruoštis iš anksto. Dailės mokytojos Marytė Krajinskienė ir Ligita Kumžienė, siekdamos priminti lietuvių tautos tradicijas, amatus, paskelbė menų akciją „Lietuviškas kampelis“. Po tokį kampelį kiekviename mokyklos aukšte iš suneštų senovinių daiktų kūrė mokytojai kartu su mokiniais. Kovo 8-osios rytą, skambant muzikai, visi bendruomenės nariai, pasipuošę raudonos, žalios ar geltonos spalvos Lietuvos emblemomis, rinkosi į antrojo aukšto fojė, kuriame vyko šventė, skirta Kovo 11-ajai. Renginį vedė gimnazijos prezidentė, IIb gimn. kl. mokinė Eglė Mockevičiūtė ir Ib gimn. kl. mokinys Rokas Valantinavičius. Pirmiausia visus eilėmis ir daina pasveikino pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos Rasa Kasparavičienė ir Ramunė Šemetienė. Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Jis palinkėjo visada išlikti šalies patriotais, garsinti Lietuvos vardą. Trumpai tautos istoriją priminė IIIb gimn. klasės mokinė Goda Lenkauskaitė. O žiūrovus linksmino mokytojos Jūratės Valatkienės paruošti 3-5 ir I-IV gimn. klasių šokėjų kolektyvai, kurie atliko šokius „Čeverykai“ ir „Šyvis“. Po pamokų mokytojai Tomas Gaurylius ir Laima Norvilienė sportininkams organizavo krepšinio maratoną.

Renginys „Pasirokoukem žemaitiška“

Kovo 4 dienos rytas gimnazijos pradinėje mokykloje prasidėjo neįprastai. Vaikai į mokyklą rinkosi be kuprinių, atėję iškart ėmė ruoštis Kaziuko mugei: kūrė plakatus, reklamas savo prekėms, darė verbas, įvairius darbelius. Vėliau sugūžėjo į šventę – koncertą „Pasirokoukem žemaitiška“, kuriame 1a, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b klasių mokiniai dainavo ir grojo, porino istorijas ir skaitė savo kūrybos eilėraščius žemaičių tarme. Padėkos raštais apdovanojo ir drąsiau kalbėti savo gimtąja tarme ragino etnokultūros būrelio mokytoja Birutė Narmontienė. Po pasirodymų prasidėjo Kaziuko mugė. Joje mokiniai pardavinėjo, pirko, mainė įvairius darbelius, skanumynus, suvenyrus,
nėrinius ir kitas grožybes. Visiems ši diena patiko.

Tradicinė šokių šventė

Vasario 28 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje vyko folklorinių šokių konkursas – šventė „Sukim, trypkim šokimėlį 2013”. Šis renginys mūsų gimnazijoje yra tradicinis. Jį kasmet organizuoja choreografė Jūratė Valatkienė, jai padeda III-IV gimnazijos klasių mokiniai. Šiame konkurse aktyviai dalyvavo net 40 šokėjų iš 1-5 klasių ir 66 iš 6-IV gimnazijos klasių. Mokiniai šoko polką, folklorinius šokius ,,Čeverykai“, ,,Šiaučius kriaučius“ ir kitus. Šokėjai buvo puikiai pasiruošę. Juos vertino mokytojos Dinara Dacienė iš Telšių ,,Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, Jūratė Valatkienė, vyresniųjų klasių gimnazistai. Renginį šauniai vedė Rokas Stankevičius (IVa gimn. kl. mokinys) bei Aistė Rimgailaitė (IIIa gimn. kl. mokinė). Kol komisija skaičiavo balus, vedėjai linksmino šventės žiūrovus. Visi šokėjėliai apdovanoti padėkos raštais, o užėmusieji pirmąsias vietas pakviesti dalyvauti rajoniniame šokių konkurse, kuris vyks kovo 7d.