• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2012-2013 m.m. archyvas

Užgavėnių šventė

Antradienį (vasario 12 dieną) šventėme Užgavėnes. Jose gražiai pasirodė vyriausioji čigonė (mokytoja Jūratė Valatkienė) su čigoniukų pulku. Vietoj tradicinių personažų Kanapinio ir Lašininio visus linksmino Daktaras (mokytojas Vaclovas Bartkus) bei jo padėjėjas (mokytojas Saulius Damanskis). Abu noriai dalino „liekarstvas” nuo visų ligų. Be to, mokyklos aikštelėje vyko sportinės varžybos, kurias organizavo kūno kultūros mokytojas Tomas Gaurylius. Jose noriai dalyvavo 1-4  ir kai kurie vyresnių klasių mokiniai.

Paženklintas meile jaunimui

Jau daug metų Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai domisi šv. Jono Bosko – italų kunigo saleziečio – gyvenimu, paženklintu meile jaunimui, ir veikla. Šiemet - Tikėjimo metais - visa mokyklos bendruomenė sausio 31 dieną rinkosi Telšių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Pirmiausia šio dvasininko mintis skaitė IIa gimn. klasės mokiniai, kuriems pasiruošti padėjo pavaduotoja E. Martinkienė ir lietuvių kalbos mokytoja S. Krasauskienė. Tikintieji suprato, kad kunigas ne tik mokėjo bendrauti su jaunimu, ragino būti linksmą, žaisti, švęsti, bet ir mylėjo jį išskirtine meile. Niekada jis nesiliovė mokęs, kad tikrojo džiugesio šaltinis yra Dievas. Kun. J. Bosko visada pastebėdavo tai, ką mėgo jaunimas, aplink save kūrė gėrį, neaimanuodamas dėl blogio, puoselėjo bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes. Šv. Mišias už šį ugdytoją aukojo vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM.

Meninio skaitymo šventė

Sausio 22 dieną mūsų gimnazijoje vyko meninio skaitymo šventė, skirta Tarmių metams. Ją organizavo lietuvių kalbos mokytoja Jadvyga Ignotienė. Žemaičių krašto dainą atliko Ib gimn. klasės mokinė Ina Čuchnovaitė (mokytoja Elena Martinkienė). Renginyje dalyvavo net dvidešimt keturi 5-III gimn. klasių mokiniai. Jiems pasiruošti padėjo mokytojos Sonata Krasauskienė, Kristina Ežerskienė, Daiva Mizgerienė, Gražina Narmontienė, Gaiva Gustienė ir Gražina Spudienė. Geriausi skaitovai – Regimantas Šemeta (5b kl.), Eglė Simutytė (7a kl.), Eimantė Kliknaitė (8b kl.), Arnas Meškaitis (Ib kl.), Jonas Kniuras (IIIb kl.), Gabrielė Petraitytė (IIIb kl.) – dalyvaus zoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyks Telšių „Germanto“ pagrindinėje mokykloje.

Profesinis veiklinimas nuo mažų dienų

Bendrojo lavinimo mokyklose pradėtas vykdyti projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.  Stengiamasi į projektą įtraukti ne tik mokinius, bet ir tėvus, pedagogus, socialinius partnerius, darbdavius ir kitus aktyvius visuomenės piliečius.
Nuo lapkričio vidurio aktyviai į šį projektą įsijungė ir VŠĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija. Mokykloje atlikta poreikių nustatymo analizė, suburta Ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė, vyksta indivindualios konsultacijos vyresniųjų klasių mokiniams, susitikimai su įvairių profesijų atstovais. Praėjusių metų pabaigoje atliktas moksleivių poreikio tyrimas siekiant išsiaiškinti, kokių ugdymo karjerai paslaugų pageidauja patys mokiniai. Atliktų tyrimų duomenimis, moksleiviai labiausiai pageidauja profesinio veiklinimo - išvykų į darbo vietas, kur tiesiogiai galima susipažinti su vykdoma veikla, darbuotojais ir kita.

Skaityti daugiau...

,,Mano miestas –Telšiai“

Telšių turizmo informacinio centro paskelbtame fotografijų konkurse ,,Mano miestas –Telšiai“, kuris sulaukė didžiulio gyventojų susidomėjimo, dalyvavo mūsų gimnazijos mokinės Monika Surblytė (Ia gimn. kl.) ir Rimantė Navardauskaitė (IIa gimn. kl.). I vietą lankytojai skyrė Monikai, o trečiąją - Rimantei.

Fotografijų konkursas

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) organizavo fotografijų konkursą „Sportuojame visi, visur ir visada“ . Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija atrinko 15 geriausių darbų autorių, kurie apdovanoti Lietuvos tautinio komiteto ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizais ir padėkos raštais. Tarp geriausių darbų autorių yra ir mūsų gimnazijos mokiniai Karolina Bagdonaitė (IIIa gimn. kl.) ir Paulius Keinys IIIb gimn. kl.). Džiaugiamės mokinių laimėjimais.