• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2012-2013 m.m. archyvas

Naujametinis karnavalas

Po šventų Kalėdų mokiniai rinkosi į naujametinį karnavalą - popietę ,,Pasakų šalis“, kurią rengė 7b klasės mokiniai (auklėtoja Ligita Kumžienė). Renginį pradėjo 5-8 klasių mokinių ansamblis ,,Svajokliai“, vadovaujami muzikos mokytojos Elenos Martinkienės. Po to septintokai parodė improvizacinę pasaką ,,Snieguolė ir septyni nykštukai“. Vėliau popietės dalyviai atliko įvairias rengėjų sugalvotas užduotis: rungtyniavo su Senio Šalčio milžiniškomis kojinėmis, nešiojo naujametinius žaisliukus bei girliandas su saldainiais, važinėjosi su savo geriausiais draugais naujametiniame traukinuke, lipdė sniego senį, šoko snaigių šokį ,,Pūga“. Dėkingi esame visiems, kurie kartu kūrė šventę.

Sausio 13-osios minėjimas

Nuo tragiškų sausio 13-osios įvykių praėjo dvidešimt dveji metai. Penktadienio rytą mūsų gimnazijos visuose languose degė atminimo žvakutės. Mokytojai 10 minučių bendravo su mokiniais apie 1991 metų tragiškus įvykius. Nuskambėjus skambučiui, visi rinkosi į antrojo aukšto fojė, kur vyko minėjimas. Jį iškilminga rikiuote ir daina „Oi, neverk, matušėle“ pradėjo jaunieji krašto savanoriai. Įžanginį žodį tarė istorijos mokytoja Janina Bucevičė. Dainas „Slenkstis“ ir „Laisvė“ atliko Karolina Dačkevičiūtė (Ia gimn. kl.) ir mišrus ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Elenos Martinkienės. Eiles deklamavo penktokai ir dešimtokai. Jiems pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Sonata Krasauskienė. Kapelionas prelatas Juozas Šiurys, atsakydamas į klausimą „Kas yra laisvė?“, teigė, kad laisvė pirmiausia yra tiesa ir gyvenimas su Dievu. Baigiamąjį žodį tarė mokyklos direktorius Robertas Ežerskis, kuris visiems padėkojo, kvietė vakare rinktis aikštėje prie Telšių rajono savivaldybės pastato ir Katedroje. Minėjimą vedė gimnazijos mokinių prezidentė Eglė Mockevičiūtė (IIa gimn. kl.).

Šventinė popietė

Prie balta staltiese apdengto Kūčių stalo susėdo 1b ir 3b klasės mokiniai, mokytojos R. Kasparavičienė ir R. Šemetienė, tėveliai, seneliai. Gimnazijos kapelionas prelatas J. Šiurys palaimino vaišes ir katalikiškais kalendoriais apdovanojo visus popietės dalyvius. Mokiniai parodė trumpą programėlę, jie deklamavo, pasakojo, dainavo. O mokytojos artėjančių šv. Kalėdų proga visiems bendruomenės nariams linkėjo pajusti gėrį, švelnumą, viskuo dalytis su kitais, atleisti, mylėti.
Šiltų, nuostabiai gerų ir ramių šv. Kalėdų!

Tėvų susirinkimas

Gruodžio 14 dieną mūsų gimnazijoje vyko visuotinis mokinių tėvų susirinkimas. Jį pradėjo dramos būrelio nariai, vadovaujami mokytojo Antano Nekrašiaus. Mokiniai parodė vaizdelį pagal Žemaitės pjesę „Trys mylimos“. Tą vakarą mokykloje svečiavosi dr. Vincentas Vobolevičius – ISM universiteto dėstytojas. Lektorius kalbėjo apie tai, kiek ir kokių šeimų reikia Lietuvai. Po to gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis tėvus supažindino su svarbiausiomis mokyklos aktualijomis. Direktoriaus pavaduotoja Daiva Mizgerienė ir vokiečių kalbos mokytoja Vilija Juknevičienė pristatė gimnazijos įsivertinimo išvadas. O geografijos mokytoja Laima Uosytė pasidalijo mintimis dėl mokiniams organizuojamų ekskursijų. Artėjant gražiausioms metų šventėms sveikinimo žodį tarė kapelionas prel. Juozas Šiurys.

Gerumo akcija

Gruodžio 11 dieną mokykloje vyko gerumo akcija „Laiminga vaiko širdelė“, kurią organizavo Ib gimn. klasės mokiniai. Jie supažindino 6 - ll gimn. klasių mokinius su vaikų, kurie serga leukemija, gyvenimu. Moksleiviai skatino nepagailėti pinigėlių ir paaukoti juos labai reikalingiems vaistams kraujo vėžiu sergantiems vaikams. Po Rugilės Račytės pasakytų jautrių žodžių vaikai žiūrėjo filmą „Prieš parskrendant i žemę“, kurio metu visi susimąstė apie šios ligos eigą bei skaudžias pasekmes. Pasibaigus filmui dar kartą buvo paprašyta prisijungti prie organizatorių ir aukoti. Juk Vilniaus Santariškių ligoninėje vis dar plaka širdis, kurią mes galime išsaugoti!

Prasidėjo Adventas – rimties ir susikaupimo laikotarpis

Gruodžio 3 dieną mūsų gimnazijos bendruomenė rinkosi į antrojo aukšto fojė. Skambant giesmei „Rasokit, dangūs“, uždegta pirmoji advento vainiko žvakė. 7a klasės mokinės supažindino su šio vainiko kilme, skaitė ištrauką iš Šventojo Rašto. Mintimis dalinosi ir kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Svečias kvietė pastebėti kiekvieną šalia esantį žmogų, pasakyti gerą žodį, ištiesti pagalbos ranką. Po renginio dalyviai apžiūrėrėjo 5-IV gimn. klasių adventinių vainikų parodą.