• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2012-2013 m.m. archyvas

Paskutinio mokyklinio skambučio šventė

Gegužės 30 dieną jau nuo ankstyvo ryto gimnazijoje tvyrojo šventinė nuotaika: skambėjo muzika,  kvepėjo alyvomis... Pirmiausia dvyliktokai, jų auklėtojos, mokytojai rinkosi  gimnazijos koplytėlėje, kur šv. Mišias aukojo kapelionas prelatas Juozas Šiurys. Visi čia susirinko padėkoti Dievui už visa, ką turi šiame gyvenime. „Labai svarbus pasirinkimas, ateiti į savo širdies tylą, pasikalbėti su Dievu, pajusti atsakomybę prieš kitus. Ši diena labai palaiminga Jūsų gyvenime. Visi esate Dievo vaikai, viskas Jums duota – jaunystė, grožis, protas - mokėkite tinkamai panaudoti  šią Dievo dovaną. Bažnyčia  iš Jūsų, jauni žmonės,  laukia ir tikisi dosnumo.  Jūs turite būti pavyzdžiu,- kalbėjo kapelionas. -  Darykite gera, dalinkite save kitiems.“
Pasibaigus šv. Mišioms abiturientai skubėjo į paskutinę pamoką, kurią vedė auklėtojos Jurgita Raudytė ir Aurelija Ubartienė. Pirmokai, skambindami varpeliais, išvedė juos iš klasių. Padėję gėlių  kieme prie Švč. Mergelės Marijos paminklo, visi rinkosi į aktų salę. Čia šventę tęsė trečiokai (auklėtojos Daiva Jurgaitytė ir Laima Šimulienė). Renginio vedėjai Goda Lenkauskaitė, Jonas Kniuras, Lukas Budginas - IIIb gimn. kl. mokiniai – negailėjo nuoširdžių žodžių, jumoro. Abiturientus sveikino ir sėkmės laikant brandos egzaminus linkėjo gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Jis perskaitė ir Telšių rajono savivaldybės mero Vytauto Kleivos sveikinimą. Daug šiltų linkėlimų mūsų abiturientai išgirdo iš pirmųjų mokytojų Jadvygos Arlauskienės, Ivetos Ežerskės, Aistės Mileikienės, buvusios biologijos mokytojos Reginos Rauktienės, dvyliktokės Karinos mamos, auklėtojos Jurgitos Raudytės. Muzikos kūriniai, dainos, šokiai (vaikus ruošė mokytojos K. Būtienė,  E. Martinkienė, J. Valatkienė) – viskas buvo skirta mus paliekantiems mokiniams.  Tikimės, kad kiekvienas ras savo vienintelį kelią!

Visą mėnesį su malda

Gegužės mėnuo mus visus pakvietė atverti savo širdis Jėzaus Kristaus Motinai Marijai. Todėl gimnazijos bendruomenė kiekvieną šio mėnesio rytą, prieš pamokas, rinkosi antrojo aukšto fojė bendrai maldai. Čia visi kartu su kapelionu prelatu Juozu Šiuriu ir direktoriumi Robertu Ežerskiu giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją. Juk Marija yra gražiosios, kilniosios meilės Motina. „Mariją sekdamas - nepaklysi, Marijai melsdamasis -nenusivilsi, apie Mariją mąstydamas - nesuklysi“, - sako Šv. Bernardas.

Kilni vokiečių parama

Jau keletą metų kiekvieną rudenį ir pavasarį Telšiuose svečiuojasi vokiečių katalikų verslininkų asociacijos nariai, kurie bendrauja su Telšių vyskupijos Caritu. Daug kartų jie rėmė mūsų miesto senelius. Praėjusiais metais sumanyta vykdyti naują projektą – ketverius metus remti perspektyvius vaikus, kurie gerai mokosi, yra dori, bet jų tėveliai neturi pinigėlių jų gabumams lavinti. Buvo parinkti 6 Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai (2 aštuntokai, 3 iš I gimn. klasės ir 1 iš II gimn. klasės).
Šį pavasarį, gegužės mėnesį, Telšius vėl aplankė svečiai iš Vokietijos: ponai Rainer Stratmann, Werner Busse ir Reinhold Wulfers. Tai delegacija iš Cloppenburg miesto, esančio netoli Bremeno. Šie verslinikų asociacijos nariai, katalikai, svečiavosi ir mūsų gimnazijoje, kur pirmą kartą susitiko su paramą gaunančiais mokiniais. Nors mūsų vaikai bendraudami buvo gana nedrąsūs, svečiai liko patenkinti. Jie sužinojo, kad vaikai iš jų pinigų susimoka už mokslą Dailės, Muzikos mokyklose, perkasi įvairias mokymosi priemones, knygas, įsigijo kompiuterį, fotoaparatą, net taupo studijoms. Vokiečiai labiausiai nori išpildyti slapčiausias vaikų svajones, betarpiško bendravimo ir, žinoma, šio projekto skaidrumo. Jie tikisi, jog remiami vaikai užaugs geri žmonės. Svečiai apdovanoti padėkos raštais, vaikų dailės darbeliais.
Esame dėkingi ne tik šiems geradariams, bet ir Telšių vyskupijos Carito darbuotojams, gimnazijos kapelionui prelatui Juozui Šiuriui, direktoriui Robertui Ežerskiui, socialiniam darbuotojui Eugenijui Zakarauskui, palaikantiems šią iniciatyvą ir prisidedantiems prie jos įgyvendinimo.

Pažintis su krašto istorija

Norėdami geriau pažinti savo gimtojo krašto istoriją, kultūrą ir papročius, gegužės mėnesį gimnazijos aštuntokai kartu su auklėtoja K. Ežerskiene ir mokytoja D. Jurgaityte lankėsi Žemaičių muziejuje „Alka“, kur prisiminė 1863 m. sukilimą, spaudos draudimo laikotarpį, apžiūrėjo Biržuvėnų dvarą, kopė į Šatrijos kalną.

Projektas „Kuriame ir iliustruojame miniatiūrą“

Anot rašytojo Justino Marcinkevičiaus, „niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas taip aukštai neiškėlė jo dvasios ir niekas taip nekentėjo kartu su žmogumi, kaip knyga“. Knygai skirtas ir kūrybinis lietuvių kalbos-dailės projektas „Kuriame ir iliustruojame miniatiūrą“. Aštuntų klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Kristinos Ežerskienės ir dailės mokytojos Ligitos Kumžienės, vykdė ilgalaikį projektą: kūrė miniatiūras ir jas iliustravo pagal dailininkės Sigutės Ach technologiją. Vaikai patys redagavo tekstus, dėliojo puslapius, kūrė viršelius – taip gimė knygelės, kurias galima rasti gimnazijos bibliotekoje.

Akcija „Darom“

Aplinkosauginė akcija „Darom“  Lietuvoje organizuojama jau šeštą kartą. Tvarkytis miestuose ir už jų ribų ateina vis daugiau savanorių. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė taip pat įsijungė į aplinkos švarinimo akciją, kuri vyko gegužės 10 dieną. 6-III gimn. klasių mokiniai kartu su mokytojais jau antrus metus tvarkė Žemaičių kaimo buities muziejaus aplinką. Visų klasių mokiniai dirbo jiems paskirtame teritorijos plote: rinko šiukšles, grėbė pernykščius lapus, ravėjo gėlynus. Visi buvo gerai nusiteikę ir darbavosi puikiai. Todėl džiugina ir darbo rezultatai - surinktos visos šiukšlės, nugrėbta žolė aplink pastatus, sutvarkyta pamiškė. Belieka laukti tik lankytojų.