• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2014-2015 m.m. archyvas

REGIONINĖSE VARŽYTUVĖSE LYDĖJO SĖKMĖ

Kovo 24 dieną 8-IV gimnazijos klasių mokinių komanda, vadovaujama  mokytojos Jūratės Valatkienės, vyko į Klaipėdoje organizuojamas Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionines varžytuves „Atverk tautos lobynų gelmes“. Jose gimnazistai rungėsi keturiuose konkursuose:   pristatė šiaurės žemaičių (telšiškių) tarme mokyklą, miestą, regioną; originaliai pademonstravo tautinį kostiumą; kūrybiškai pašoko ir kitus dalyvius išmokė žemaitišką folklorinį šokį „Grečinikė“;  pristatė patiekalą, pagamintą pagal senolių tradicijas. Mūsų mokyklos komandą lydėjo sėkmė. Ji laimėjo II vietą. Nuoširdžiai sveikiname visus varžytuvių dalyvius: aštuntokus Liauksminą Emilį, Martinaitytę Kamilę, pirmoką Kazlauską Edviną, antrokus Kaunecką Klaidą, Lukošiūtę Agnę, Gydraitę Emiliją, Jurgutį Martyną, Juškaitę Mantvydę, trečiokus Varpučianskį Vilių, Čuchnovaitę Iną, ketvirtokę Urnėžiūtę Gabrielę ir mokytoją Jūratę Valatkienę.

Projektas „Kryžiaus prasmė žmogaus gyvenime“

Belaukdami šv. Velykų aštuntų klasių mokiniai vykdė integruotą lietuvių kalbos – tikybos – dailės kūrybinį projektą „Kryžiaus prasmė žmogaus gyvenime“ (projekto idėjos autorė – lietuvių kalbos mokytoja K. Ežerskienė, projekto vadovės – dailės mokytoja L. Kaziukonė, technologijų mokytoja M. Krajinskienė, tikybos mokytoja R. Kumžienė). Jo metu mokiniams apie kryžiaus prasmę pamokas vedė kanauninkas Vygintas Gudeliūnas, apie kryždirbystę pasakojo tautodailininkas Steponas Kaminas. Mokiniai lankėsi Žemaičių muziejuje „Alka”, kur susipažino su  tradicine kryždirbyste Žemaitijoje. Be to, aštuntokai fotografavo kryžius,  iš gimnazijos bendruomenės narių ir kitų žmonių ėmė interviu. Kryžiaus dieną,  penktadienį,  vyko projekto pristatymas -  atidaryta paroda, kurioje eksponuojamos meninės mokinių fotografijos  bei įdomiausios mintys, išgirstos iš apklaustų žmonių.

Dovana gimnazijai

Kovo 20 dieną  gimnazijoje vyko integruoto lietuvių kalbos – tikybos – dailės kūrybinio projekto „Kryžiaus prasmė žmogaus gyvenime“ pristatymas. Be kitų garbių svečių, renginyje dalyvavo  tautodailininkas Steponas Kaminas. Šiemet, Etnografinių regionų metais,  mokytoja Kristina Ežerskienė svečią pakvietė ir į lietuvių kalbos pamokas aštuntose klasėse. Kalbėdamas kryždirbys Steponas Kaminas mokiniams akcentavo kultūrinio savitumo svarbą, o gimnazijos bendruomenei padovanojo savo kūrinį – medinį kryžių. Dėkojame tautodailininkui už brangią dovaną!

Sėkmingas renginys

Mūsų gimnazijos Ia klasės penkios mergaitės - Gabrielė Šiuškaitė, Karolina Pociūtė, Deimantė Maciūtė, Ajanta Bazaraitė, Rosita Rimeikaitė -  ir jų mokytoja Ligita Kaziukonė kovo 20 dieną dalyvavo renginyje „Žalioji mados infekcija", kuris vyko Telšių kultūros centre. Jos pristatė avangardinių rūbų kolekciją „Green show". Kolekcijos rūbai sukurti iš žalių ir juodų šiukšlių maišų. Tuo pasakyta,  kad žemėje yra per daug šiukšlių, kurias būtina rūšiuoti. Gimnazistėms konkursas buvo  sėkmingas, jos užėmė antrąją vietą.

Akcija ,,Lietuvai ir man“

Mūsų gimnazijos pradinukai aktyviai įsijungė į jaunimo inicijuotą akciją „Lietuvai ir man“, kurią remia ir palaiko Švietimo ir mokslo ministerija, globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Taip jie originaliai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Mokytojos ir mokiniai klasių valandėlių metu pynė trispalves - geltonos, žalios ir raudonos spalvos - draugystės apyrankes, jas dovanojo vieni kitiems, savo tėveliams, kiemo draugams. Nupintas apyrankes visi mielai nešioja, džiaugiasi jomis ir tuo, kad yra lietuviai, kad gali taip originaliai išreikšti meilę Lietuvai.

Koncertas „Dainuoju Lietuvai“

Kovo 9 dieną  aktų salėje vyko šventinis koncertas ,,Dainuoju Lietuvai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Visi – tiek mokiniai, tiek mokytojai – šventiškai pasipuošę rinkosi į aktų salę. Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, išklausius dvyliktokių Dovilės Stonkutės,  Gabrielės Urnėžiūtės ir istorijos mokytojos Janinos Bucevičės  trumpų pranešimų, prasidėjo gražus gimnazistų pasirodymas. Kiekvienos  klasės mokiniai, padedant muzikos mokytojai Elenai Martinkienei, paruošė po vieną dainą. Kovo 11-osios proga sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis ir kapelionas prelatas Juozas Šiurys, kuris linkėjo su Dievo malda išlaikyti laisvę ir visus kartu pakvietė bendrai maldai už Tėvynę. Anot Prelato, laisvė turi turėti tvirtus pamatus, o tie pamatai yra visos mūsų dvasinės vertybės. Atsisveikinus su buvusiu gimnazijos mokinių prezidentu Viliumi Varpučianskiu, rinkimų komisijos pirmininkė Ugnė Žilevičiūtė perskaitė protokolą, paskelbė naująją prezidentę. Ja išrinkta IIb klasės mokinė Mantvydė Juškaitė, kuri padėjusi ranką ant Šventojo Rašto davė priesaiką: pažadėjo sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga, tarnauti mokinių gerovei. Pabučiavusi  mokyklos vėliavą, ji tarė sveikinimo žodį. Mantvydę Juškaitę pasveikino klasės draugai ir auklėtoja Kristina Ežerskienė. ,,Gerbkime kiekvieno žmogaus Tėvynę, o savąją  mylėkime ir didžiuokimės jos istorija, kuri padarė mus išskirtinius ir žinomus visame pasaulyje“,- baigdami  ir visiems nuoširdžiai dėkodami kalbėjo koncerto vedėjai IIIb klasės mokiniai Arnas Meškaitis ir Rokas Valantinavičius.