• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2014-2015 m.m. archyvas

Stebėta integruota dailės ir lietuvių kalbos pamoka

Lapkričio 17 dieną Telšių švietimo centre Ib klasės mokiniai su dailės mokytoja Ligita Kaziukone dalyvavo pamokoje ,,Dailės ir poezijos sintezė: apie daiktų skambesį ir žodžio džiugesį", kurioje savo darbus pristatė dailininkė A. Sirutienė bei lietuvių kalbos mokytoja S. Albrikienė, o eiles skaitė Žemaitės gimnazijos mokinės. Mūsų gimnazistams ši netradicinė pamoka padarė didelį  įspūdį. Jie grįžo kupini naujų idėjų, nes poezija įkvėpė juos piešti,o piešimas - kurti, atrasti, veikti, parodyti.

Paminėta Tolerancijos diena

Mūsų gimnazijos mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Janinos Bucevičės, atsiliepė į Tarptautinės komisijos kvietimą paminėti Tolerancijos dieną ir sukūrė Tolerancijos knygą. Ją kurdami, mokiniai piešiniais, rašiniais siekė atkreipti savo draugų ir visos visuomenės dėmesį į skirtingų tautybių, religijų, įsitikinimų, fizinę ar psichinę negalią turinčių žmonių toleravimą. Džiugu, kad jaunimas pilietiškas ir skiria pagarbą kiekvienam žmogui. „Tolerancija – nėra nuolaidžiavimas ar malonė, atlaidumas, bet aktyvus pozityvus požiūris, kuris lemia žmogaus laisvių ir teisių pripažinimą“, - teigia gimnazistė Emilija Gydraitė. Ar mes tolerantiška tauta? – kelia klausimą dažnas mokinys. Deja, kaip rašo Viktorija Sadauskaitė, nors lietuviai nuo seno garsėjo kaip tolerantiška tauta, šiuo metu  mums to bruožo dažnai pritrūksta, ypač žmonėms su negalia, senjorams, o kartais ir vienas kitam. „Tolerancija gerina žmonių tarpusavio santykius ir padeda visapusiškam asmenybės ugdymui“, - pastebi Karolina Gudonytė. Tačiau, anot Gintarės Gintalaitės, žmogiško gerumo turi kiekvienas žmogus, net ir tas, kurį visi norėtų pasmerkti. Todėl aukščiausias išsilavinimo pasiekimas yra tolerancija. Susimąstykime, ar mums pakanka pakantos ir pagarbos vienas kitam? Juk keistis niekada ne vėlu.

Trečiasis projekto partnerių susitikimas Odry (Čekijoje)

Spalio 20-24 dienomis penki mūsų gimnazijos mokiniai (Jokūbas Juškevičius, Mantvydė Juškaitė, Ugnė Žilevičiūtė, Jacinta Zakarauskaitė, Mykolas Šimkevičius), lydimi mokytojų Laimos Šimulienės, Ligitos Kumžienės ir Vilijos Juknevičienės, dalyvavo trečiajame Socrates Comenius projekto „Tėvynė Europoje“ partnerių susitikime, kuris vyko Čekijos Odry miesto St?edn? pedagogick? škola a St?edn? zdravotnick? škola svaté Anežky České mokykloje. Mokykloje buvome priimti labai svetingai, kiekvieną dieną mūsų laukė staigmenos, koncertai, filmai. Tarptautinės vakarienės metu pristatėme lietuviškus valgius, dainavome lietuviškas dainas, džiaugėmės koncertu, mokėmės kitų šalių šokių ir dainų. Mokiniai daugiausia laiko praleido repetuodami bendrą visų 7 šalių statomą spektaklį. Buvo filmuojama tiek darbo eiga, tiek ir rezultatas – sukurtas įspūdingas spektaklis apie Tėvynę, emigraciją. Antroji spektaklio dalis bus kuriama Vokietijoje, baigiamajame projekto partnerių susitikime, kuris vyks 2015 metų balandžio pabaigoje. Didelį įspūdį paliko ir ekskursijos į Olomoucą, Štramberką, Fulneką, Kutna Horą, žymų Čekijos urbanistikos paminklą, įrašytą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Dvi dienas turėjome galimybę susipažinti su Praha, jos įžymybėmis, žydų kvartalu, dar vadinamu Josefovu. Žydų kapinėse, kuriose taip pat apsilankėme, nedideliame plotelyje žmonės buvo laidojami sluoksniais – iki 12 sluoksnių į gylį. Kelionės metu mums taip pat pavyko trumpai susipažinti su Varšuvos, Krokuvos senamiesčiais.

Poeto Vytauto Mačernio gyvenimo keliais

Lapkričio 7 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos abiturientai aplankė ramią ir labai gražią Žemaitijos vietą – Sedą, kuri yra žinoma ne tik savo turtinga istorija, bet ir talentingo poeto, „Metų sonetų“ ir „Vizijų“ autoriaus Vytauto Mačernio atminimo saugojimu. Kelionės gidė Genoveita Gricienė supažindino mokinius bei lietuvių kalbos mokytojas G. Narmontienę ir G. Gustienę su Sedos istorija ir tragiško likimo modernisto V. Mačernio gyvenimu. Ko gero,  nė vienas neliko abejingas vaizdingiems gidės pasakojimams.
Pirmoji mūsų aplankyta vieta mena senovę – tai 1508 metais pastatyta Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Yra išlikęs padavimas, jog bažnyčia prasmegs, jei į ją sueis 5000 žmonių! Bažnyčia buvo rekonstruota 1770 metais klebono J. Domaševičiaus rūpesčiu ir Sapiegų bei Gadonų lėšomis, ir šis liaudiško medinio baroko kūrinys stovi iki šiol. Nors jis iš išorės neišvaizdus, tačiau vidus mus pribloškė. Įžengę pro duris iš karto pastebėjome, jog patalpoje nuostabi akustika  bei daug religinių meno darbų. Bažnyčioje yra penki altoriai, ji turi net kelias galerijas bei pribloškiančius neorenesansinius vargonus. Manoma, kad ant sienų kabančias trylika stacijų nutapė Kazys Varnelis, jose atsispindi ne tik religinė tematika, bet ir liaudies menas.

Skaityti daugiau...

SUSITIKIMAS SU JUOZU DAPŠAUSKU

Lapkričio 10 dieną, pirmadienį, mūsų gimnazijoje lankėsi sveiko gyvenimo būdo propaguotojas Juozas Dapšauskas, kuris koplyčioje susitiko su I ir II gimnazijos klasių mokinias. Susitikimo tema - „Sveikata, kuri mus saugo“. Lektorius mokiniams atskleidė ir cigarečių, ir pramonės įmonių strategiją: savo reklama pasiekti kuo daugiau vaikų ir juos užverbuoti. Norima,  kad jų produkciją imtų vartoti kuo mažesni vaikai. Taip daroma todėl, kad vaikai dar nemoka kritiškai mąstyti ir lengvai priima tai, kas jiems siūloma. Priėmę informaciją, tampa vartotojais. Tapę vartotojais, įgyja priklausomybę visam gyvenimui. Įgiję priklausomybę, tampa ištikimais vartotojais, garantuojančiais alkoholio ir cigarečių gamintojams pelno augimą iki savo mirties. Anot mokslininkų, jei žmogus nepradeda gerti ar rūkyti iki 20-25 metų, yra vos kelių procentų tikimybė, kad ims tai daryti vėliau suaugęs ir subrendęs.

Skaityti daugiau...

Lietuvos maironiečių draugijos 25-erių metų paminėjimo šventė Kaune

Kartu su visos Lietuvos maironiečiais ankstų spalio 28 dienos rytą iš Žemaitijos sostinės Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos (vadovė direktorė Danutė Juškienė), Telšių ,,Džiugo“ gimnazijos (vadovė mokytoja Aušra Ramančauskienė), Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos (vadovė mokytoja Vlada Vengrienė ir mokytoja Romualda Poškutė), Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos (vadovė mokytoja Gražina Narmontienė) maironiečiai skubėjo į Kaune surengtą šalies maironiečių sambūrį, skirtą Jono Mačiulio – Maironio 152-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos maironiečių draugijos 25-ečiui.

Skaityti daugiau...