• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2014-2015 m.m. archyvas

Aplankyta UAB „Telšių vandenys”

Neseniai 8b klasės mokiniai (vadovė Vilija Juknevičienė), vykdydami ugdymo karjerai planą, lankėsi UAB „Telšių vandenys“. Vandentiekio cecho viršininkė Irena Norkienė  parodė, iš kur pas vartotojus atkeliauja vanduo, kaip jis valomas. Buvo kalbama apie vandenvietes, artezinius gręžinius, vandens bokštus, geriamojo vandens kokybę ir jo kontrolę.  Bendroji vandens mineralizacija, spalva, drumstumas, vandenilio jonų koncentracija, kietumas ir kiti požymiai lemia vandens kokybę. Laborantė paaiškino, kaip ištirti vandenyje esančias medžiagas, nustatyti vandens pH, šarmingumą, ištirpusio deguonies kiekį, kietumą, nitratų, fosfatų ir geležies kiekį. Laboratorijoje mokiniai stebėjo, kaip atmatuoti reikiamus reagentų kiekius, kaip ištirti vandens PH ir kt. Buvo kalbama ir apie darbuotojus, jų specialybes ir kur jas įsigyti.

Firmos „Metabo“ prezentacija

Rugsėjo 26 dieną  pas mus svečiavosi firmos ,,Metabo“ atstovai: Sergejus iš Kauno ir Janas iš Estijos, kurie atvyko su autobusu, prikrautu įvairiausių įrankių ir priemonių. Jie rajono mokyklų technologijų mokytojams, Telšių ,,Džiugo“ gimnazijos dvyliktokams, mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniams vedė netradicines technologijų pamokas. Sužinojome, kad per 90 veiklos metų įmonė, kurios devizas - įrankių patvarumas ir ilgaamžiškumas, užpatentavo daugiau kaip 500 išradimų. Įmonės atstovai ne tik pasakojo apie įdomius dalykus, bet ir demonstravo įrankius. Juos išbandyti galėjo ir gimnazistai. Išties tokios pamokos visiems naudingos, nes jose teorinės žinios jungiamos su praktiniais įgūdžiais.

Paminėjome Lietuvos žydų genocido dieną

Ankstų rugsėjo 23-osios rytą  gimnazijos I-IV klasių mokiniai kartu su mokytojais  skubėjo į Turgaus aikštę, prie Rotušės šulinio. Mūsų  laukė Telšių rajono  savivaldybės  tarybos nariai, kiti miesto gyventojai. Čia vyko Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimas. Jį pradėjo Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos ,,Savi“ (režisierė Laimutė Pocevičienė) aktoriai, kurie parodė kompoziciją  apie skaudžią tautos praeitį. Jautrų žodį tarė ir Telšių rajono  savivaldybės meras Vytautas Kleiva.  Vėliau atidengtas profesoriaus R. Inčirausko atminimo ženklas, skirtas Telšių žydų bendruomenei,  pristatyti mūsų mokytojų ir mokinių iniciatyva sukurti darbai ,,Atmintis ant vilties akmenėlių“.  Pabaigoje Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliografinio - informacinio skyriaus darbuotojai  visus pakvietė į fotografijos parodą ,,Gyvybę ir duoną nešančios rankos“ apie Telšių žmones, prisidėjusius prie žydų gelbėjimo.

Materialinė parama Užgorodo vaikams

Visą savaitę gimnazijoje vyko labdaros akcija „Pagalba Ukrainos vaikams“. Mokiniai buvo supažindinti su svarbiausiais šios šalies įvykiais. Jų paprašyta, kad paremtų ukrainiečių vaikus ir taip parodytų solidarumą ir palaikymą. Gimnazistai iš namų atnešė savo išaugtų drabužėlių, žaislų, pinigų. Aktyviausi buvo 1b (mokytoja Lina Narvydienė), 5a (vadovė Laima Šimulienė), 8a (vadovė Laima Norvilienė), IIb (vadovė Kristina Ežerskienė) ir IIIa (vadovė Gražina Narmontienė) klasių mokiniai. Mūsų surinkta labdara artimiausiomis savaitėmis pasieks Užgorodo miesto vaikus.

Nuoširdi malda Šiluvoje

Jau nuo XV a. Šiluvoje švenčiami Švč.  Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Į juos keliauja piligrimai iš visos Lietuvos. Rugsėjo vienuoliktą – Katalikiškų bendruomenių dieną –  šventoje žemėje kartu su gimnazijos kapelionu prelatu Juozu Šiuriu meldėsi ir  mūsų gimnazijos abiturientai, jų auklėtojai Saulius Damanskis, Regina Kumžienė bei kiti  pedagogai. Grįždami namo piligrimai aplankė Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią ir bernardinų vienuolyną.

Kelias į mokyklą – kelias į pasaulį

Mūsų gimnazijos bendruomenė rugsėjo pirmosios rytą rinkosi Telšių Katedroje, kur šv. Mišias aukojo vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Jis visus pasveikino su naujų mokslo metų pradžia ir linkėjo išmokti ypatingo Jėzaus mokslo, kuris tęsiasi visą gyvenimą, – meilės. Juk svarbiausia kiekvienam  mylėti Jėzų,  mylėti vienas kitą. Anot JE Vyskupo, žmogus be Dievo, be jo patyrimo yra tuščias ir nelaimingas. Po maldos visi skubėjo į gimnaziją. Ten vyko šventės antroji dalis, kurią pradėjo Monika Valantonytė, IIIa klasės mokinė. Ji atliko dainą ,,Kelias į mokyklą – kelias į pasaulį“. Visus sveikino gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Jis tiki, kad mūsų šaunūs mokiniai garsins ne tik gimnaziją, bet ir Lietuvą. Sveikinimo žodžius tarė ir  Telšių r. savivaldybės Administracijos direktorius Saulius Urbonas, ir Telšių r. savivaldybės  Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Daubarienė, ir prelatas Juozas Šiurys, ir gimnazijos mokinių prezidentas Vilius Varpučianskis.  Anot jų, mokslas yra sunkus darbas. Visiems linkėjo kasdien džiaugtis vienas kitu: mokiniams - siekti savų tikslų, mokytojams - kantrybės ugdant pilietišką jaunimą.