• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Šv. Jono Bosco konferencija

„Mano brangūs jaunuoliai, aš jus myliu visa širdimi. Myliu jus vien už tai, kad esate jauni. Galiu užtikrinti, kad sutiksite daug protingesnių ir dorybingesnių asmenų, tačiau sunkiai rasite kitą asmenį, mylintį jus taip stipriai Kristuje Jėzuje ir trokštantį jūsų laimės.“ (Kun. J. Bosco).

Šiais jausmingais žodžiais į jaunimą kadaise  kreipėsi kunigas salezietis, auklėtojų, mokytojų ir jaunimo globėjas, šventasis Jonas Bosco (1815-08-16 – 1888-01-31).
     Gražią žiemos popietę Vincento Borisevičiaus gimnazijoje  kapeliono kun. Doan Quoc Ky (Pranciškaus Ksavero) SDB iniciatyva vyko konferencija, skirta šventojo kunigo saleziečio Jono Bosco ( Don Bosco) gyvenimo ir veiklos istorijai. Tą dieną mokiniai žiūrėjo filmą apie šventąjį ir diskutavo apie  vertybes, kurios buvo svarbios jaunam žmogui, turinčiam sunkią materialinę padėtį bei menką dvasinę savivertę. Kaip šventasis Jonas Bosco sugebėjo motyvuoti palūžusį jaunuolį? Ar jo pėdomis kas nors dabar seka?
     Po nuoširdžios diskusijos visa gimnazijos bendruomenė ir garbūs svečiai dalyvavo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje vykusiose šventose Mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras V. Viktoravičius, šv. Antano Paduviečio katedros administratorius kanauninkas V. Gudeliūnas, vyskupijos kancleris kun. H. Šneideraitis,  Vilniaus saleziečių bendruomenės direktorius kun. M. Bianco ir mūsų gimnazijos  kapelionas kun. Doan Quoc Ky (Pranciškus Ksaveras) SDB.
     Gimnazijos direktorius R. Ežerskis padėkojo visiems dalyvavusiems Šv. Mišiose, kurių metu buvo kuriamas bendrystės jausmas, puoselėjantis krikščioniškas vertybes jaunose gimnazistų širdyse.
     Po šventų Mišių kunigų seminarijos konferencijų salėje mokiniai, mokytojai ir svečiai dalyvavo agapėje, kurios metu prie arbatos puodelio dalijosi mintimis apie garsųjį kunigą salezietį  Joną Bosco.
     Pirmasis ir pagrindinis jo auklėjimo principas buvo užkariauti mokinių širdis. „Laimėkite mokinio širdį, – sakė šventasis Jonas Bosco, – ir galėsite daryti didelę įtaką jam, siekdami gėrio“. Siekime savo kasdieniais darbais laimėti vaiko širdį.