• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gamtamokslinio ugdymo diena mokykloje

Kovo 29 dieną mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai ir mokytojos  rinkosi  į kitokias – netradicines- pamokas, tyrimines ir eksperimentines veiklas.
1a klasės mokiniai kartu  su mokytoja Lina Narvydiene   „leidosi” į „Nepaprastą šluotos kelionę”. Ugdytiniai  mokėsi rūšiuoti atliekas, įgijo žinių apie įvairias buitines atliekas, sužinojo, kuo rūšiavimas naudingas žmogui ir gamtai.
1b klasės mokiniai stalinės lempos ir gaublio pagalba sužinojo, kaip diena keičia naktį, iš ko susideda para, kaip pasikeičia metų laikai. Protmūšio metu mokiniams netrūko azarto bei gerų emocijų demonstruojant pasaulio pažinimo žinias. Finansinį raštingumą ir socialinius įgūdžius pirmokai pasitikrino žaidime „Pardavėjai – pirkėjai”. O iš buitinių atliekų kūrybingi moksleiviai pastatytė miestą. 1b klasės mokiniams veiklas organizavo ir vedė mokytoja Ramunė Šemetienė.

2a, 2b  klasių moksleiviai su mokytojomis Onute Staigiene ir Aiste Mileikiene atliko įvairių medžiagų laidumo vandeniui  tyrimą .Taip pat antrokai tyrimo metu aiškinosi, ko reikia, kad vyktų degimo procesas. Iš namuose surinktų buitinių atliekų mažieji gamtos saugotojai statė „Žaidimų” miestą.
3a ir 4a  klasės mokiniai atliko bandymą „Vandens apytakos ratas”,  duomenis pildė veiklos lape.  Mikroskopu tyrnėjo puikiai pažįstamos daržovės svogūno lukštą, luobelę. Gvildeno temą: „Plastikas vandenynuose- kaip sprendžiama problema?” Konstravo laivelius iš buitinių atliekų, jų savybę – plūduriavimą – išbandė vandenyje. Mokiniams padėjo juos ugdančios  mokytojos Kristina Būtienė ir Ingrida Batavičienė
4b klasės mokiniai vadovaujami mokytojos Birutės Narmontienės  atliko magneto savybių tyrimą. Ketvirtokai sužinojo, kad magnetai turi skirtingus polius, kad vienodi poliai vienas kitą stumia, o priešingi – traukia ir kad magnetai gali traukti daiktus iš geležies. Susipažino su mikroskopu, atliko stebėjimus ir išsiaiškino, kad visi gyvieji organizmai sudaryti iš ląstelių. Iš antrinių žaliavų padarė maketą „Gatvė“.
Pamokose viešėjo ir gamtos slėpinių pasaulį pažinti skatino Telšių miškų urėdijos gamtotvarkos specialistė Edita  Lydienė. Viešnia 1a, 2a ir 3a klasių mokiniams vedė  edukacines  pamokas apie gamtą, jos saugojimą, o užsiėmimo pabaigoje  įteikė dovanėles.
3b klasės mokiniai su mokytoja Rasa Kasparavičiene  surengė protų mūšį „Ką žinau apie vandenį?” ir edukacinę- pažintinę ekskursiją į UAB „Telšių vandenys”. Cecho viršininkė Irena Norkienė trečiokams papasakojo, koks yra vandens kelias nuo gręžinio iki čiaupo mūsų namuose. Parodė, kur saugomos vandens atsargos, kaip iš vandens pašalinamas geležis, fluoras. Laboratorijos vedėja Genovaitė Gutkauskienė su mokiniais atliko geriamo vandens tyrimą. Mokiniai, sužinojo, kad Telšiuose geriamas vanduo labai geros kokybės.