• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Archyvas

Gimnazijos prezidentas Paulius - LRT žaidimo finale


Paulių Miečių sveikiname tapus projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ etapo nugalėtoju.
Įrašą per Lietuvos televiziją žiūrėkite vasario 25d.

2011 - DIEVO GAILESTINGUMO METAI

  2010 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyskupai, susirinkę į Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje, nusprendė 2011-uosius metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais.

   Vyskupai ragina per šiuos metus suvokti Dievo Gailestingumo slėpinį, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo istorija.

  Ta proga sausio 24 d. mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai rinkosi į rytmetį, skirtą Dievo Gailestingumo metams. Gimnazijos kapelionas pašventino Gailestingojo Jėzaus paveikslą, gimnazistai skaitė maldas ir giedojo giesmes. Prelatas Juozas Šiurys ir direktorius Robertas Ežerskis kvietė visą bendruomenę rinktis maldai kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį.

 

Laisvės liepsna

Kas mes šiandien būtume be Jų, stovėjusių anomis tragiškomis dienomis prie Seimo ir Televizijos bokšto, Lietuvos televizijos ir radijo pastatų, nesudrebėjusių prieš sovietų tankus ir šarvuočius su malda ir daina lūpose, su viltimi širdy... Kas mes būtume be jų? Be šitos galingos iš tūkstantmetės Lietuvos istorijos glūdumos išnyrančios ir miglotos ateities ūkuose ištirpstančios vėlių procesijos… Kas mes būtume šiandien? Dek, laisvės liepsna, dek, uždegta aną šaltą sausio tryliktosios naktį keturiolikos žuvusiųjų krauju, dek mūsų širdyse dabar ir visados, dabar ir visados...

Skaityti daugiau...

Atminimo šviesoje

   Per visus savo gyvavimo metus kiekvieną sausio 13-tąją - šiemet jau dvidešimtą - atkurtosios Nepriklausomybės mūsų Tėvynėje bendraamžė Vincento Borisevičiaus gimnazija prisipildo žvakių liepsnelių atminimo šviesos… O kad šitie meilės gimtajai žemei žiburėliai suspindėtų kiekvieno šios mokyklos bendruomenės nario ir praeinančio pro nušvitusius mokyklos langus širdyse!..
   Ankstų rytą gimnazijoje, kiekviename lange blyksint žvakelėms, vyksta Sausio 13-osios įvykių dvidešimtmečio paminėjimas. Iškilminga šios mokyklos jaunųjų jūrų šaulių rikiuotė. Ekrane - tos siaubo nakties vaizdai, skamba gimnazistų Ingridos Narmontaitės (III a klasė) ir Donato Dambrausko (III b klasė) atliekama Eurikos Masytės daina „Laisvė“. III a ir III b gimnazijos klasių skaitovai, nors ir nepatyrę 1991-ųjų sausio žiaurumų, visa širdimi kreipiasi į kiekvieną iš tų, kurie žuvo sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams Vilniuje užimant Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, beldžiasi į čia susirinkusiųjų protus, sąžinę ir jausmus - ekrane regimi nenujautusių dar savo lemties žuvusiųjų veidai… Tai skaitovų kartu su mokytoja Elena Šidlauskiene parengta kompozicija „Kad šventoji viltis čia ateitų…“ Gimnazijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys pakviečia šio renginio dalyvius pasimelsti už savo gyvybę dėl mūsų Laisvės paaukojusius, už nepriklausomą Lietuvą - vienintelę brangią Tėvynę… Renginyje dalyvavęs Žemaitijos šaulių rinktinės vadas Vaclovas Ringys, Sausio 13-ąją pats gynęs Laisvę, papasakoja savo prisiminimus. Baigiamasis renginio akordas - gimnazijos direktoriaus Roberto Ežerskio žodis.
   Ši diena gimnazijai ypatinga: jei nebūtų apginta Laisvė, katalikiškoji mokykla vos gimusi būtų pasmerkta žūčiai, kaip ir tikėjimo laisvė, kaip ir daug kas… Tik ar sugebam tai įvertinti? Ar sugebėsime tai, kas krauju išpirkta, saugoti?..

Naujametiniai renginiai

Naujametinis rytmetis 1-4 klasėms vyko gruodžio 27 dieną.  Kiekviena klasė paruošė  po muzikinį numerį. Gražios pradinių klasių mokinių kaukės papuošė šventę. Kalėdų senelis atvyko pasveikinti mažuosius mokinius ir jų tėvelius su šventėmis.
Gruodžio 28 dieną gimnazistai rinkosi į Naujametinę diskoteką. Renginio  pradžioje gimnazijos prezidentas Paulius Miečius pasveikino  su šventėmis ir įteikė  padėkas IIIb ir Ib  klasių atstovams už įdėtą rankų ir širdies šilumą, kuriant šventinę klasės nuotaiką. Džiugu, kad tą vakarą mus aplankė buvę abiturientai iš IVa, IVb klasių  ir pasidalijo savo studentiško gyvenimo aktualijomis.

Rekolekcijos


Didžiųjų švenčių išvakarėse mūsų gimnazijoje  vyko rekolekcijos mokiniams ir mokytojams. Šias rekolekcijas vedė kanauninkas Andrius Sabaliauskas.