• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Archyvas

Jurginės Trakuose

Ankstų balandžio 21 dienos rytą Telšių rajono maironiečiai iš Eigirdžių (vadovė D. Juškienė), Viešvėnų (vadovai A. Adomaitienė ir J. Petrauskas) pagrindinių mokyklų ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos (vadovė G. Narmontienė) skubėjo į Jurginių sambūrį. Šiemet jis vyko Trakuose.
Aplankę Senuosius Trakus – Vytauto Didžiojo gimtinę - išklausėme šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Tada rinkomės į Trakų kultūros rūmus. Mus sveikino Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės atstovai, Kauno VDU profesoriai. Žiūrėjome meninę programą. Pasirodė ne tik mokiniai, bet ir Generolo Jono Žemaičio karo akademijos kariūnų choras. Čia vyko ir poezijos konkurso „Pavasario balsai“ aptarimas, laureato ir prizininkų paskelbimas bei prof. Vandos Zaborskaitės premijų įteikimas.
Pasivaišinę kareiviška koše, patraukėme į Trakų pilį, kur turėjome puikią galimybę ją apžiūrėti. Pamatėme daug vertingų lietuvių kultūros eksponatų, grožėjomės nuostabia gamta.
Apžiūrėję turtingą Trakų žemę, geriau suprantame poetą Maironį, kodėl jis XIX a. pabaigoje prabilo: „Pilis, tu tiek amžių praleidai garsiai...“.

„Darom 2012“

Šių metų balandžio 20 dieną mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo ekologinėje akcijoje “DAROM 2012”. 5-6 klasių mokiniai tvarkė gimnazijos teritoriją. Itin aktyvūs buvo penktokai (vadovės L. Norvilienė ir V. Juknevičienė). 7- III gimn. klasių mokiniai tvarkė Telšių buities muziejaus teritoriją. Sunkiausi darbai teko IIa gimn. ir IIIb gimn. klasių mokiniams (vadovės D. Jurgaitytė ir A. Ubartienė). Smagu, kad talkoje dalyvavo ir gimnazijos direktorius R. Ežerskis.

Kryžiaus kelias

Didžiojo penktadienio popietę Telšiuose surengta Kryžiaus kelio procesija nuo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios į Šv. Antano Paduviečio katedrą. Kartu su Telšių vyskupijos ganytojais – vyskupu Jonu Boruta SJ, vyskupu nominantu Genadijumi Linu Vodopjanovu OFM - ir kitais tikinčiaisiais šioje procesijoje aktyviai dalyvavo ir mūsų bendruomenės nariai.

Konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“

Kovo 29 dieną mūsų gimnazijoje vyko rajono mokyklų pradinių klasių mokinių konkursas „Raštingiausias pradinukas“. Jame dalyvavo 22 mokiniai. Nugalėtojais tapo: Akvilė Drakšaitė (Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos 4 kl. mokinė, mokytoja R. Šapalaitė), Justė Balevičiūtė (Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos 3 kl. mokinė, mokytoja Lina Zubavičienė), Aušrys Radzys (Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 4 kl. mokinys, mokytoja K. Būtienė), Goda Monstavičiūtė (Telšių „Kranto“ pagrindinės mokyklos 4 kl. mokinė, mokytoja R. Mejerienė), Aurelija Šlažikaitė (Luokės vidurinės mokyklos 4 kl. mokinė, mokytoja D. Soltanienė). Sveikiname! Renginio pabaigoje 2 ir 4 klasių vaikai, kuriuos parengė mokytojos R. Šemetienė ir R. Kasparavičienė, parodė V. Landsbergio „Kiaušinių pasakos“ inscenizaciją. Skambėjo ir mergaičių choro, vadovaujamo mokytojos K. Būtienės, dainelės.

Saldžios dovanėlės meškinui Timui

Mokinių tarybos iniciatyva gimnazijoje vyko akcija ,,Meškino Timofėjaus bankas“. Visų klasių mokiniai nešė uogienę arba medų meškinui Timui. Šioje akcijoje aktyviausi buvo 6a klasės mokiniai ir jų auklėtoja Daiva Matuzienė. Kovo 30 dieną 6a klasės mokinės Dominyka Vaičekauskaitė, Eglė Simutytė ir Gabija Užemeckaitė vyko į Žvėrinčių eiguliui Petrui Dabrišiui perduoti saldžios dovanėlės meškinui. Eigulys nuoširdžiai padėkojo ir palinkėjo visiems linksmų šv. Velykų. Mergaitės aplankė tingųjį meškiną Timą ir kitus Žvėrinčiaus gyventojus.

Susikaupimas prieš šv. Velykas

Kovo 27 dieną, artėjant šv. Velykoms, kapelionas prel. Juozas Šiurys ir mokinius, ir mokytojus pakvietė į rekolekcijas, kurias vedė Skuodo kunigas Mindaugas Šlaustas.
„Rekolekcijos – susikaupimo momentas. Kiekvienas tikintis žmogus turi apmąstyti savo gyvenimą ir prisikelti dvasioje“,- taip kalbėjo Prelatas į prasmingą valandą susirinkusiems vaikams.
5-8 klasių mokiniams kun. M. Šlaustas paaiškino, kad kiekvienas visų pirma turi būti sąžiningas ir garbingas, o tokiu žmogumi nėra lengva būti. Dažnai nemokame Dievui dėkoti už tai, ką turime. Būtina keisti savo mąstymą. Keisti savo gyvenimą, požiūrį į jį. Juk smulkmenose glūdi pagrindiniai dalykai. Savo pamąstymus kunigas argumentavo paprastais gyvenimo pavyzdžiais. Skatino visus siekti gėrio, atliekant nuoširdžią išpažintį.
Kalbėdamas su I-IV gimn. klasių mokiniais kunigas kvietė pasidžiaugti Dievo dovana – gyvenimu. „Esate savarankiški, turite savo įvaizdį, patirtį, pereinate į suaugusiųjų gyvenimą“,- sakė jis. Prieš šv. Velykas ragino kiekvieną pamąstyti: „Koks aš esu kaip žmogus, kaip asmenybė?“
Mokiniai suprato, kad moralės kodeksą sukurti galima tik kartu su Dievu, nuoširdus tikėjimas suteikia stiprybės, o suklydus svarbu mokėti atsiprašyti.
Gimnazijos koplytėlėje po pamokų rekolekcijos vyko ir mokytojams.