• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Archyvas

DALYVAVOME AKCIJOJE „DAROM 2011“

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė jau keletą metų dalyvauja ekologinėje akcijoje „Darom“. Džiugu, jog kasmet ši akcija sulaukia vis daugiau mokinių ir mokytojų dėmesio.
Šiemet per porą valandų Masčio pakrantės dalis buvo sutvarkyta. „Juk reikia tiek nedaug, kad būtų atliktas didelis darbas“,- džiaugėsi akcijoje dalyvavęs gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis.

Kristaus prisikėlimo šventė - Velykos

   Telšių Vysk. V. Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos moksleiviai nuoširdžiai ruošiasi Kristaus Prisikėlimo šventei – Velykoms.  
    Šv. Tėvo Benedikto XVI ir mūsų ganytojo Vyskupo Jono Borutos SJ paraginti visi geros valios žmonės Pelenų dienos šventimu įsijungė į Gavėnios kelionę. Joje esame kviečiami ne tik atidžiau įsiklausyti, apmąstyti Dievo Žodį, bet Jį paversti savo gyvenimu.
   Toje Gavėnios kelionėje galime surast įvairiausių priemonių, kaip pabudinti savo sąžinę, kaip geru žvilgsniu atsigręžti į artimą, kaip ištiesti ranką stokojančiam ar nelaimės ištiktajam.
   Viena iš prasmingiausių Gavėnios kelionės priemonių yra apmąstymas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kelio. Ir tai galima padaryti bažnyčioje einant „stacijas“ keturiolikos stočių kryžiaus kelią, arba giedant Žemaičių Kalvarijos kalnus.

Skaityti daugiau...

KAD MINTYS PAKILTŲ…

  Eilėrašti,
  būk mano tiltu,
  kuriuo saulė
  be laidos ateitų,
  kad tu sušiltum…

Tai posmas iš telšiškės poetės Teklelės - taip ją su meile daug kas vadino - Kryževičiūtės (1927-1991) eilėraščio, kuriuo pradėjome POEZIJOS SKAITYMUS, vykusius mūsų Vincento Borisevičiaus gimnazijos bibliotekoje. Šiųmetę kovo 18-ąją sukako 20 metų, kai po mus tebešildančia jos poezijos saule pačios Teklės, deja, nebėra…
Mūsiškiai 5-8 ir. I-IV gimnazijos klasių mokiniai skaitė eilėraščius ir Marcelijaus Martinaičio - Nacionalinės premijos laureato, vieno žymiausių lietuvių poetų, išleidusio kelias dešimtis poezijos ir eseistikos knygų bei biografinių užrašų knygą „Mes gyvenome“, kurią skaitytojai šiemet išrinko geriausia praėjusių metų knyga. Šitaip norėjome pasveikinti poetą, šiemet balandį švenčiantį 75 metų sukaktį. Nors poetas gimęs balandžio 1- ąją- Juokų arba Melagių dieną, - šią popietę skambėję jo eilėraščiai susirinkusiuosius pakerėjo tikrumu…
Regis, vyresniųjų klasių skaitovams arčiausiai širdies - Vytauto Mačernio, humanistinės lietuvių literatūros tradicijos poeto, žemaičio, kurio žingsniai, rodos, dar tebeaidi pavasarėjančiomis Telšių miesto gatvėmis, eilėraščiai. Suskubome bent taip paminėti besiartinantį jo 90-metį - šią žymią sukaktį birželio 5-ąją tikriausiai švęs ne tik jo mylimiausia tėviškė, bet ir visa Tėvynė Lietuva…
Kelias valandas iš jaunų širdžių liejosi poetinės mintys… Jas skaitė tie, kurie norėjo. Vieniems tekstus padėjo pasirinkti mokytojos, kiti - jų buvo dauguma- patys susiieškojo eilėraščius, kurie suvirpino jų „dūšią“- patirtu jauduliu siekė užkrėsti ir kitus… Tai - ne konkursas, tai- atviras pasikalbėjimas eilėraščio žodžiu. Juk kovo pabaigoj buvo Pasaulinė Poezijos diena! Ne veltui lietuvių kalbos mokytojų tiek laiko, tiek sveikatos paaukota literatūriniam apaštalavimui - jaunų žmonių vedimui dvasios vertybių link. Šios prisilytėjimo prie poezijos šventės dalyviams visą gyvenimą eilėraštis tegu bus tiltas, anot Teklės Kryževičiūtės, ,,kad mintys <….> pakiltų/ į erdvę beribę,/ kur pievos žvaigždėtos žydi…“

Tarpmokyklinės „Mainų savaitės -2011“

   Telšių rajono mokinių parlamentas inicijuoja ir vykdo jau tradicija tapusią akciją „Mainų savaitė - 2011“, kurioje kviečia dalyvauti miesto gimnazijų ir vidurinių mokyklų 9 - 11 klasių mokinius. „Mainų savaitės-2011“ tikslai - skatinti Telšių miesto mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą, mokinių aktyvumą ir pilietiškumą , susipažinti su mieste esančiomis mokyklomis ir jų bendruomenėmis, įgauti naujos patirties bei idėjų, kurias būtų galima pritaikyti grįžus į savo mokyklą, naujų žinių apie miesto mokyklų istoriją, tradicijas, savivaldą .Akcija vyks 2011m. kovo 28 - balandžio 1 dienomis.
  Mūsų gimnazijoje svečiuojasi dešimt „Džiugo“ vidurinės mokyklos mokinių:
 Rita Pociutė, Jurga Mikniutė, Eimantė Kažukalovaitė, Živilė Kačinskytė, Viktorija Leščiauskytė, Roberta Barkauskaitė, Milda Ruikaitė, Dovilė Žilinskytė, Raminta Antanavičiūtė, Agnė Pučkoriutė.
  Sveikiname ir linkime geros viešnagės ! Dešimt mūsų  I-III klasių gimnazistų dalyvauja akcijoje „Mainų savaitė -2011“ Žemaitės gimnazijoje.

Rinkimai į mokinių parlamentą

   2011metų kovo 25 dieną respublikos mokyklose vyko Lietuvos mokinių parlamento rinkimai. Tokie rinkimai vyko ir mūsų gimnazijoje. Mokyklos rinkimų komisijos pirmininkė buvo Gerda Šarkauskaitė, o sekretorė – Eglė Mockevičiūtė. Savo kandidatūras kėlė trys gimnazistai – Edita Pliuskytė (IIa kl.), Kornelija Ulskytė (IIb kl.)ir Jonas Kniuras (Ib kl.).
  Susumavus mokinių parlamento rinkimų rezultatus, sužinota, kad daugiausia balsų (net 152) surinko Ib klasės mokinys Jonas Kniuras. Jis kartu su Telšių rajono mokyklose išrinktais kandidatais dalyvaus antrajame rinkimų ture.
  Linkime Jonui Kniurui sėkmės!

Žemės diena

    Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, maža ir jauna mūsų šalis gavo kreipimąsi iš gamtininko, mokslininko, Žemės vėliavos autoriaus Džon MCConnell prisijungti prie Žemės globėjų.
   Lietuviai nuo seno myli gamtą, saugo ir gerbia ją, todėl mokslininko kvietimas buvo sutiktas su džiaugsmu. Supratome, jog privalome būti kartu su visais geros valios žmonėmis.
   Mūsų mokyklos bendruomenė šį rytmetį (2011-03-22) pradėjo konferencija „Žemė – žmonių planeta“. Jos metu buvo rodomos skaidrės ir skambėjo žodžiai apie mūsų planetą, apie tai, ką veikiame Žemėje ir kaip veikiame Žemę...
Kaip toliau gyvensime Žemėje, priklauso tik nuo mūsų. Į Žemę turėtume pažvelgti sielos akimis, matyti jos žaizdas, išgirsti jos dejonę...
   Turėtume didžiuotis ne turtais ir vienadienėmis vertybėmis, o atsigręžti į gamtą.