• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Laisvos darbo vietos

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

             Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija skelbia atranką muzikos mokytojo (-jos) pareigoms užimti.
             Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

             Informacija pretendentams:
             Įstaigos pavadinimas: Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija. Pareigybės pavadinimas: muzikos mokytojas.
             Darbo krūvis – 0,5 etato.

             Darbo sutartis – neterminuota.
             Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, įgytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
             Asmuo, siekiantis dirbti muzikos mokytoju turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus:
             • Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
             • Būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms pagal 2009-03-29 Nr. ISAK-555.
             • Būti kūrybišku, iniciatyviu, atsakingu, gebėti dirbti komandoje.

             Muzikos mokytojo funkcijos:
             1. Organizuoja ir vykdo vaikų muzikinį ugdymą gimnazijoje: planuoja muzikinę veiklą.
             2. Įgyvendina pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo  ugdymo programas, rengia individualias programas, organizuoja kokybišką meninį muzikinį vaiko ugdymą gimnazijoje.

             Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimą reglamentuojančius įstatymus.

             Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
            1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
            2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
            3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
            4. gyvenimo aprašymą (CV);
            5. pedagogo ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
            6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

            Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos sekretoriui nuo 8.00 val. iki 16.00 val. adresu: Džiugo g. 6, Telšiai, arba siunčia registruotu laišku ar elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Informacija teikiama: tel. 8 444 60212.
            Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugsėjo 11 d., pabaiga 2019 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. )

            Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

            Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
            Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
            Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis, tel. Nr. (8 444) 60212