• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus

gimnazijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 4 d.  įsakymu Nr. V-

 

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJOS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.

2. Mokinio uniforma – pagarbos gimnazijai, mokinių vienybės, pasididžiavimo simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA

 

3. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

 

Mergaitėms

Berniukams

 • tamsiai mėlynas švarkas / megztukas / liemenė;
 • tamsiai mėlynas / languotas sijonas;
 • sarafanas tamsiai mėlynas / languotas;
 • tamsiai mėlynos kelnės;
 • balta palaidinė (šventėms), vienspalvė šviesi palaidinė kasdienai;
 • kaklaraištis raudonas / languotas;
 • tamsiai mėlynas švarkas / megztukas / liemenė;
 • tamsiai mėlynos kelnės;
 • balti marškiniai (šventėms), vienspalviai šviesūs marškiniai kasdienai;
 • kaklaraištis mėlynas;

Šiltuoju metų laiku galima dėvėti marškinėlius: mergaitėms baltus, raudonus;

berniukams – baltus,  mėlynus.

 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

 

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį mėnesio penktadienį.

5. Pilną uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, egzaminus, įskaitas bei atstovaujant mokyklai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.

6. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu laiku.

 

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

 

7. Mokinio uniforma įsigyjama tėvų lėšomis.

8. Mokinio uniformą galima įsigyti UAB „Lidata“ (įmonės internetinis adresas:
http://uzsakymai.lidata.lt/indexld.php?mid=96) arba pasisiūti ar nusipirkti individualiai.

9. Mokinio uniformą galima gauti gimnazijos „Uniformų banke“, kuriame kaupiamos mokinių dovanotos tinkamos vilkėti uniformos.

 

V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS

 

10. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo dalykų mokytojai, o klasių vadovai išsiaiškina situaciją ir taiko poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais / globėjais; mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu; klausimo svarstymas Vaiko gerovės komisijoje ir kt.

11. 1-2 kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys nuolat vengiantis dėvėti uniformą (pastebėtas be uniformos per 3 patikrinimus), svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kur kviečiami mokinio tėvai / globėjai.

12. Mokslo metų pabaigoje pareigingiausiai uniformas dėvėjusios klasės paskatinamos.