• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Logopedas

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje dirba logopedė IRENA BANIENĖ. Ji
-  įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
-  numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
-  dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti;
-  dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe;
-  konsultuoja mokytojus ir mokinių tėvus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais;
-  darbe taiko logopedijos naujoves.

DARBO LAIKAS

PIRMADIENIS 11.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
ANTRADIENIS 10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 16.00
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai.
KETVIRTADIENIS  9.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
PENKTADIENIS  9.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Logopediniai užsiėmimai
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.