• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Psichologas

Gimnazijos psichologė – Jadvyga Ignotienė
Gimnazijos psichologės funkcijos:
1Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje.
3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
5.  Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
7. Dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
8. Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
9. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
10. Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius.
11. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
12. Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

 

Psichologės darbo laikas:
Pirmadienis:
7.45-16.30
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Antradienis:
7.45-16.30 
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Trečiadienis:
7.45-16.30
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Ketvirtadienis:
7.45-16.30
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Penktadienis:
7.45-16.30    Pietūs 12.00-12.30;


Kontaktai: Kabinetas – 103, el.paštas – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.