• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gavėnios laikotarpis Vincento Borisevičiaus gimnazijoje

 
image

Jei įžengsi į bažnyčią ir atversi savo sielą tylai, pastebėsi, kad Dievas pats pirmas sutinka Tave su šypsena.

Bruno Ferrero

     Tinkamas metas įžengti į bažnyčią ir rasti laiko pabuvimui su savimi, santykiui su Dievu ir jo šypsena - gavėnios metas. Gavėnia – tai ypatingas laikas, skirtas dvasiniam atnaujinimui, atsivertimui, dvasinėms pratyboms, atgailai – viskam, kas leidžia pažinti išganančią Dievo meilę.  
     Gavėnios metu gimnazijos kapelionas kun. Doan Quoc Ky (Pranciškus Ksaveras) visą mėnesį organizavo įvairius renginius, skirtus šiam ypatingam laikotarpiui: kiekvieną rytą gimnazijos fojė visus ateinančius pasitikdavo nutiestas gavėnios kelias, norintieji turėjo galimybę atlikti koplyčioje išpažintį.
      Balandžio pradžioje gimnazijos bendruomenės narius Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebonas Vygintas Gudeliūnas pakvietė į Švenčiausio Sakramento adoraciją. Adoracijos metu užsiėmimą organizavo mokyklos prezidentė Saulė Akavickytė, giesmes padėjo giedoti Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos nariai.
     Didžiąją savaitę gimnazistai, jų tėveliai, mokytojai, darbuotojai pradėjo Kryžiaus kelio procesiją, po kurios visi drauge  žiūrėjo filmą „Jėzaus kančia“.  
     Po kelių dienų  vyko gavėnios rekolekcijos mažiesiems gimnazijos mokiniams, o gimnazistams-  kunigų seminarijoje. Jų metu moksleiviai atliko dvasines pratybas gilindamiesi į tarpusavio santykius, dalyvavo diskusijoje su Telšių raj. Senelių globos namų atstovais. Senoliai pasidalino mintimis, kas jiems yra tikėjimas, kokia tai stipri galia sunkiomis gyvenimo akimirkomis. Rekolekcijų metu JE Vyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo apie jauno žmogaus galimybes, pasirinkimus ir asmeninį santykį su Dievu. Šv. Mišias gimnazijos bendruomenės nariams aukojo JE  Vyskupas Kęstutis Kėvalas, seminarijos rektorius Saulius Stumbra.  Rekolekcijų Šv. Mišiose viltingas giesmes giedojo Jokūbas Juškevičius, Ernesta Dargužienė ir Emilija Lendraitytė.
     Po Šv. Mišių gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis priminė, kad šis laikas mums skirtas santykio su savimi, Dievu ir artimu  atstatymui,  ragino jį išnaudoti tinkamai.
     Nuoširdžiai dėkojame JE Vyskupui, kunigų seminarijos rektoriui, kunigams, seminaristams – visiems prisidėjusiems, organizuojant rekolekcijas.
     Susitelkę drauge, stabtelkime ir apmąstysime, ką sako mūsų širdis. Gal ji bus pagalbininkė į Velykų paslaptį?