• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sielovada

Gavėnios laikotarpis Vincento Borisevičiaus gimnazijoje

 
image

Jei įžengsi į bažnyčią ir atversi savo sielą tylai, pastebėsi, kad Dievas pats pirmas sutinka Tave su šypsena.

Bruno Ferrero

     Tinkamas metas įžengti į bažnyčią ir rasti laiko pabuvimui su savimi, santykiui su Dievu ir jo šypsena - gavėnios metas. Gavėnia – tai ypatingas laikas, skirtas dvasiniam atnaujinimui, atsivertimui, dvasinėms pratyboms, atgailai – viskam, kas leidžia pažinti išganančią Dievo meilę.  
     Gavėnios metu gimnazijos kapelionas kun. Doan Quoc Ky (Pranciškus Ksaveras) visą mėnesį organizavo įvairius renginius, skirtus šiam ypatingam laikotarpiui: kiekvieną rytą gimnazijos fojė visus ateinančius pasitikdavo nutiestas gavėnios kelias, norintieji turėjo galimybę atlikti koplyčioje išpažintį.
      Balandžio pradžioje gimnazijos bendruomenės narius Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebonas Vygintas Gudeliūnas pakvietė į Švenčiausio Sakramento adoraciją. Adoracijos metu užsiėmimą organizavo mokyklos prezidentė Saulė Akavickytė, giesmes padėjo giedoti Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos nariai.
     Didžiąją savaitę gimnazistai, jų tėveliai, mokytojai, darbuotojai pradėjo Kryžiaus kelio procesiją, po kurios visi drauge  žiūrėjo filmą „Jėzaus kančia“.  
     Po kelių dienų  vyko gavėnios rekolekcijos mažiesiems gimnazijos mokiniams, o gimnazistams-  kunigų seminarijoje. Jų metu moksleiviai atliko dvasines pratybas gilindamiesi į tarpusavio santykius, dalyvavo diskusijoje su Telšių raj. Senelių globos namų atstovais. Senoliai pasidalino mintimis, kas jiems yra tikėjimas, kokia tai stipri galia sunkiomis gyvenimo akimirkomis. Rekolekcijų metu JE Vyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo apie jauno žmogaus galimybes, pasirinkimus ir asmeninį santykį su Dievu. Šv. Mišias gimnazijos bendruomenės nariams aukojo JE  Vyskupas Kęstutis Kėvalas, seminarijos rektorius Saulius Stumbra.  Rekolekcijų Šv. Mišiose viltingas giesmes giedojo Jokūbas Juškevičius, Ernesta Dargužienė ir Emilija Lendraitytė.
     Po Šv. Mišių gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis priminė, kad šis laikas mums skirtas santykio su savimi, Dievu ir artimu  atstatymui,  ragino jį išnaudoti tinkamai.
     Nuoširdžiai dėkojame JE Vyskupui, kunigų seminarijos rektoriui, kunigams, seminaristams – visiems prisidėjusiems, organizuojant rekolekcijas.
     Susitelkę drauge, stabtelkime ir apmąstysime, ką sako mūsų širdis. Gal ji bus pagalbininkė į Velykų paslaptį?

Šv. Mišių tvarkaraštis

 
image
 
image

Adventas – laukimo ir nuoširdaus dalijimosi metas

 
image

Per Adventą laukiame Kristaus atėjimo. Šiuo laikotarpiu tamsias, niūrias dienas norisi pripildyti dėmesiu kitiems, dalytis prasmingu laukimu, pabūti drauge su brangiais žmonėmis.
Mūsų gimnazijos bendruomenė paskutinio lapkričio penktadienio vakarą rinkosi į aktų salę. Čia kiekviena klasė su auklėtoju ir tėveliais pynė vainikus. Ši bendra veikla ir šiltas pabuvimas kartu leido pajusti tikrąją Advento laikotarpio prasmę. Nupinti vainikai buvo eksponuojami antro aukšto fojė. Juos pirmadienio rytą pašventino gimnazijos kapelionas Pranciškus SDB. Vėliau šie adventiniai simboliai papuošė mokytojų kabinetą, gimnazijos koplyčią, klases. Vieną vainiką gimnazija padovanojo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai.
Prasminga, visus vienijanti bendra veikla, jauki aplinka privertė susimąstyti apie susikaupimo laikotarpį ir artėjančias Šv. Kalėdas.

Dvyliktokai knygos „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“ pristatyme

 
image

Rugsėjo 22d. mūsų gimnazijos dvyliktokai su mokytoja Elena Martinkiene dalyvavo Telšių seminarijos konferencijų salėje vykusiame knygos „ Popiežiaus Pranciškaus tiltai“ pristatyme. Šį renginį vedė seminarijos rektorius Saulius Stumbra. Renginyje taip pat dalyvavo vyskupas Kęstutis Kėvalas bei knygos autorius Tomas Viluckas.
„Popiežius Pranciškus yra Dievo dovana pasauliui. O dovanos esmė – netikėtumas ir siurprizas“, - teigė vyskupas Kęstutis Kėvalas. Tapęs popiežiumi Pranciškus atsidūrė pasaulio dėmesio centre. Kas šis popiežius iš tolimosios Argentinos? Kodėl jis vienaip ar kitaip elgiasi? Ką reiškia jo žodžiai apie šeimos situaciją nūdienos pasaulyje, moterų vaidmenį, kunigus? Kokia jo Bažnyčios vizija? Šios ir panašios temos apmąstomos knygoje „ Popiežiaus Pranciškaus tiltai“, kuri kartu su Šventuoju Tėvu kviečia vaikščioti jo tiesiamais bendrystės tarp Dievo ir žmonių tiltais.
Po knygos pristatymo vyskupas Kęstutis Kėvalas vedė dvyliktokams ekskursiją po seminariją.

Piligriminė abiturientų išvyka į Šiluvą

 
image

Mūsų gimnazijos dvyliktokai, jų auklėtojos Laima Norvilienė, Vilija Juknevičienė ir tikybos mokytoja Regina Kumžienė rugsėjo 13 d., ketvirtadienį, dalyvavo Šiluvoje vykusiame Lietuvos Katalikiškų mokyklų ir bendruomenių festivalyje. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų metu vykusiame festivalyje dalyvavo apie 1200 dalyvių, kuriems buvo parengta speciali programa pagal amžiaus grupes. Po šv. Mišių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas visus dalyvius vaišino grikių koše, arbata. Šiluvos gimnazijoje abiturientai ir jų vadovės klausėsi liudijimų, dalyvavo diskusijose.
Šiemet Šilinės atlaiduose buvo minima 410 metų Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis.