• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ugdymas

Pasiekimai

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

2017-2018 MOKSLO METŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, SPORTINIŲ VARŽYBŲ PASIEKIMAI

 

Eil. Nr.

Veiklos pobūdis

Klasė

Dalyviai

Užimta vieta

Ruošęs mokytojas

1

Telšių rajono anglų kalbos olimpiada

7a

Julius Zaveckis

3

Jurgita Raudytė

2

Telšių rajono rusų kalbos olimpiada

IIb

Paulius Narmontas

3

Vilija Juknevičienė

3

Telšių rajono matematikos  olimpiada

7a

Aistis Kavaliauskas

2

Aurelija Ubartienė

8a

Akavickytė Saulė

1

Aurelija Ubartienė

4

Telšių rajono fizikos  olimpiada

8a

Akavickytė Saulė

2

Vaidotas Aloyzas Žvirblis

 

5

 

Telšių rajono biologijos  olimpiada

8a

Gytis Kumža

3

Živilė Gureckienė

8b

Gintarė Kėraitė

3

Živilė Gureckienė

Ia

Aistė Brazlauskaitė

3

Živilė Gureckienė

IIIb

Edikas Vyšniauskas

3

Živilė Gureckienė

IIIb

Rokas Sušinskis

3

Daiva Kėrienė

IVa

Ieva Labanauskytė

3

Živilė Gureckienė

6

Telšių rajono geografijos  olimpiada „Mano gaublys“

7a

Aistis Kavaliauskas

1

Laima Uosytė

Ia

Aistė Brazlauskaitė

1

Laima Uosytė

IIa

Jovita Gečaitė

1

Laima Uosytė

Ib

Ūla Mikalčiutė

2

Laima Uosytė

Ia

Gintarė Gintalaitė

2

Laima Uosytė

IIa

Gabrielė Vaičiukaitė

2

Laima Uosytė

IVb

Laura Bagočiūtė

2

Laima Uosytė

Ib

Modestas Tamošauskas

3

Laima Uosytė

IIa

Akvilė Monstytė

3

Laima Uosytė

IIb

Šarūnas Karpuchinas

3

Laima Uosytė

IIIa

Gabija Kasparavičiutė

3

Laima Uosytė

7

Telšių rajono geografijos olimpiada 

Ia

Aistė Brazlauskaitė

1

Laima Uosytė

Ia

Gintarė Gintalaitė

3

Laima Uosytė

8

Telšių rajono technologijų  olimpiada

Ib

Bernadeta Valiutė

1

Marija Krajinskienė

8b

Gabija Tamošauskaitė

2

Marija Krajinskienė

Ia

Ugnė Dudarytė

2

Marija Krajinskienė

Ib

Žemyna Špakauskaitė

3

Marija Krajinskienė

IIb

Valentinas Kazlauskas

3

Saulius Damanskis

9

Rajono mokinių meninio skaitymo konkursas

6a

Dominykas Vaitiekus

1

Gaiva Gustienė

10

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

IIIa

Gabija Kasparavičiūtė

2

Gražina Jankauskaitė

11

5-8 kl. Konkursas „Raštingiausias mokinys“

6a

Rokas Bomblauskas

2

Gaiva Gustienė

5a

Gabrielius Jurkus

3

Kristina Ežerskienė

8b

Greta Rupeikytė

2

Gražina Narmontienė

12

Greitojo teksto rinkimo konkursas

7b

Fausta Bielskytė

3

Steponas Eirošius

13

Telšių rajono chemijos olimpiada

IVa

Ieva Labanauskytė

3

Daiva Matuzienė

IVa

Vytautas Petrikas

1

Daiva Matuzienė

14

Telšių rajono istorijos olimpiada

IIIa

Gabija Kasparavičiutė

1

Gitana Piktužytė

Ib

Modestas Tamošauskas

2

Gitana Piktužytė

IIb

Paulius Narmontas

2

Gitana Piktužytė

15

Rajoninis Euroscolos konkursas

 

Mokinių komanda

1

Laima Uosytė

16

3-4 kl. olimpiada „Mąstyk, rašyk, pažink“ (rašymas)

4b

 

3

Ramunė Šemetienė

17

3-4 kl. olimpiada „Mąstyk, rašyk, pažink“ (matematika)

4a

Rapolas Mušinskas

1

Lina Narvydienė

3b

Joris Budginas

3

Birutė Narmontienė

 

Projektai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

1. 2000-2003 m. SOCRATES COMENIUS projektas „ŽINGSNIS Į TARPKULTŪRINIO PAŽINIMO VISUMĄ“.
Koordinatorė Laima Šimulienė

2. 2001-2003 m. SOCRATES COMENIUS mokyklos tobulinimo projektas „MOKYKLA, KURIOJE GERA MOKYTI IR MOKYTIS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

3. 2004-2007 m. SOCRATES COMENIUS PROJEKTAS „SUSIKIBKIME RANKOMIS, PAŽINKIME VIENAS KITĄ GERIAU“.
Koordinatorės Laima Šimulienė, Laima Uosytė

4. 2005- 2006 m. ŠVEDIJOS-LIETUVOS PROJEKTAS „DEMOKRATIJA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė, Rita Gricienė

5. 2005-2006 m. SOCRATES COMENIUS projektas „KALBOS IR MENAS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

6. 2007 m. Tarptautinė mokinių mainų programa „GLOBAL OUTREACH“.
Koordinatorė Zita Vitkuvienė

7. 2008 m. LENKIJOS-LIETUVOS projektas „ATVIRA SAVIVALDA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 1994-2013 m. Partnerystė su AUSTRIJOS ZALCBURGO BOROMĖJAUS IR ŠVACO PAULIAUS gimnazijomis.

9. 2012-2015 m. LIONS QUEST programa "Paauglystės kryžkelės".
Koordinatorius Vaidotas Aloyzas Žvirblis.

10. 2013-2015 m. COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas „Tėvynė Europoje ar be Tėvynės Europoje?“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė.

 

LIETUVOS IR TELŠIŲ RAJONO PROJEKTAI

1. 2008 m. „SLIBINAI Į MŪSŲ ŽEMĘ ATSIGRĮŽO“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

2. 2004-2005 m. „SVEIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO JAUNIMO MOKYKLA‘‘ ir tęstinis projektas ‚KITOKS PASAULIS“(dvejus metus).
Koordinatorė Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

3. 2007 m. „SVEIKA MOKYKLA“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

4. 2005-2008 m. „KITOKS GYVENIMAS“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

5. 2010-2011 m. ESF Akademijos I kurso nariai.
Koordinatorė Elena Martinkienė

6. 2010-2011 m. „KITOKS PASAULIS “.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

7. 2010-2011 m. „UŽ SAVANORYSTĘ IR LYDERYSTĘ“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 2010-2011 m. „IŠ PRAEITIES SUGRĮŽTANTYS VAIZDAI“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

9. 2009-11-11 Dalyvavimas akcijoje „Pasaulyje be diržo – daugiau spalvų ir fantazijos“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

10. 2009-12-10 Dalyvavimas akcijoje „Dešimt dienų po 10 centų“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

11. 2010-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatoriai ŽIVILĖ GURECKIENĖ, prezidentas PAULIUS MIEČIUS.

12. 2011-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatorius Paulius Miečius

Renginiai

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2019-09-18
įsakymu Nr. V-268

RENGINIŲ PLANAS 2019-2020 M.M.

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys

2019-09-02

Arena,
Gimnazija

Simonas Baliutavičius

2

Sveikatingumo žygis prie Germanto ežero

2019-09-06

Ilgės – Germanto
ežerai

Laima Norvilienė,
Tomas Gaurylius

3

Padėkos diena Šiluvoje
(IVab kl. mokiniai ir mokytojai)

2019-09-12

Šiluva

Direktorius Robertas Ežerskis,
Simonas Baliutavičius,
Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

4

Užsienio kalbų diena

2019-09-26

Gimnazija

Užsienio kalbų metodinė grupė

5

Švč. Mergelės Marijos Rožinio malda

2019-10 mėn.

Gimnazija
(aktų salė)

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

6

Mokytojų dienai skirtas renginys

2019-10-04

Gimnazija

Lena Miltenienė,
Jurgita Daukšaitė

7

Renginys „Kol dega Vėlinių žvakutė“.
Visų šventųjų diena

2019-10-25

Gimnazija
(aktų salė)

Regina Kumžienė

 

8

Etnografinė vakaronė „Po žemaitiška
pastoge“ I-IVTelšių rajono gimnazistams

2019-11-28

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

9

Etnografinė vakaronė „Po žemaitiška pastoge“
5-8 klasių mokiniams

2019-11-29

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

10

Meninio skaitymo konkursas

2019-12 mėn.

Gimnazija

Gaiva Gustienė,
Gražina Narmontienė

11

Adventinis rytmetys gimnazijos mokytojams

2019-12-03

Gimnazija

Asta Nagienė,
Regina Kumžienė

12

Adventinis rytmetys „Kelias prie prakartėlės

 

2019-12 mėn. (5-8, I-IV kl.)
2019-12 mėn. (1-4kl.)

Gimnazija (aktų salė)

Regina Kumžienė

 

13

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

2020-01-13

Gimnazija

Janina Bucevičė

14

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

2020-02-14

Gimnazija

Gitana Piktužytė

15

IV kl. gimnazistų šimtadienis

2020-02 mėn.

Gimnazija

Aurelija Ubartienė,
Sonata Krasauskienė

16

Nacionalinis diktantas

2020-02 mėn.

Gimnazija

Kristina Ežerskienė,
Sonata Krasauskienė

17

Etnografinė vakaronė „Kiaušinis ar višta?“
1-2 klasių mokiniams

2020-03-04 mėn.

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

18

Etnografinė vakaronė „Kiaušinis ar višta?“
3-4 klasių mokiniams

2020-03-04 mėn.

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

19

Nepriklausomybės atkūrimo diena

2020-03-10

Gimnazija

Irena Kunšteinienė

20

Gavėnios rekolekcijų diena

2020-04-

Gimnazija

Asta Nagienė

21

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija

2020-05 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo
Manzo SDB

22

Paskutinio skambučio šventė

2020-05 mėn.

Gimnazija

Aurelija Ubartienė,
Sonata Krasauskienė

23

Padėkos diena

2020-05

Gimnazija

Simonas Baliutavičius,
Metodinių grupių pirmininkai

24

Karjeros ugdymo diena

2020-05 mėn.

 

Valdas Dargužis

25

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena

2020-06 mėn.

Gimnazija

Liana Liubienė,
Živilė Gureckienė

26

Sporto ir sveikatingumo diena
,,Sportas – sveikata“

2020- 06 mėn.

Centrinis miesto stadionas

Laima Norvilienė

27

Patyriminis mokymas 5-8, I-IV
klasių mokiniams

2019-2020 m.m.

Išvykos Lietuvoje.

Klasių vadovai

28

Projektinė veikla

2020-06 mėn.

Gimnazija

Klasių vadovai,
dalykų mokytojai

29

Mokslo metų užbaigimo šventė „Citrinos“

2020-06-23

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

30

Brandos atestatų įteikimo šventė

2020-07

 

Direktorius Robertas Ežerskis

 

Parengė
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Simonas Baliutavičius

Neformalusis ugdymas

 

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2020-09-07
įsakymu Nr. V- 83

 

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS
2020-2021 m. m.

Eil.
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Būrelio pavadinimas

Klasių grupės

Valandų skaičius

Užsiėmimo laikas
( savaitės diena, val.)

Užsiėmimų vieta

1.

Jūratė Valatkienė

Šokio grupė „Laikas“

1-4

6

Antradienis ir ketvirtadienis
12.55-13.35 12.55-13.35
13.45-14.30 13.45-14.30
Trečiadienis ir penktadienis
12.55-13.35 12.55-13.35


Pradinė mokykla
Pradinė mokykla

Gimnazijos aktų salė

2.

Jūratė Valatkienė

Šokio būrelis „Laikas“

5-8

4

Antradienis ir ketvirtadienis
14.40-15.25 14.40-15.25
15.30-16.1 15.30-16.15

 
Gimnazijos aktų salė

3.

Jūratė Valatkienė

Šiuolaikinės mados ir tautinių šokių

I-IV

2

Pirmadienis ir trečiadienis
14.40-15.25 14.40-15.25

Gimnazijos aktų salė

4.

Daiva Matuzienė

Būrelis „Mes – eksperimentatoriai“

4-5

3

Pirmadienis 14.35-15.20
Trečiadienis 13.45-14.30
Penktadienis 13.45-14.30

Gimnazija 303 kabinetas

5.

Kristina Būtienė

Muzikos būrelis „Pupa“

1-4

2

Pirmadienis 11.55-12.40
Antradienis 12.50-13.35

Pradinė mokykla

6.

Piercarlo Manzo

Gitaros būrelis

1-4, 5-8, I-IV

6

Pirmadienis 13.45-14.30
Trečiadienis 13.45-14.30
Trečiadienis 14.35-15.20
Ketvirtadienis 13.45-14.30

Gimnazija 306 kab.

7.

Aušra Šlajienė

Vokalinis ansamblis „Do-re-mi“

2-4

2

Pirmadienis 12.50-13.35
Trečiadienis 12.50-13.35

Pradinė mokykla

8.

Aušra Šlajienė

Dainavimo studija „Muzikos garsai“

5-8, I-IV

2

Antradienis 14.35-15.20
Ketvirtadienis 14.35-15.20

Muzikos kabinetas

9.

Ramunė Šemetienė

IT kūrybiškumo akademijoje

1-4

2

Ketvirtadienis 12.50-14.20

Gimnazija 101 kabinetas

10.

Ligita Kaziukonė

Dailės studija „Kūrybinės laisvės ir fotografijos būrelis“

5 - III

3

Penktadienis 12.50-15.20

Dailės kabinetas (P-205)

11.

Jūratė Normantienė

„Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas“

1

2

Pirmadienis 12.50-13.35
Trečiadienis 11.55-12.40

Gimnazija 308 kabinetas

12.

Lina Mickevičienė

„English is fun

3

2

Trečiadienis 12.50-13.35

Gimnazija 307 kabinetas

13.

Lina Mickevičienė

Smart English

5-6

2

Penktadienis 13.35-15.05

Gimnazija 307 kabinetas

14.

Laima Uosytė

„Europos sąjunga ir jos aktualijos“

8 -III

1

Pirmadienis 14.35-15.20

Gimnazijos 311 kabinetas

15.

Simonas Baliutavičius

Iniciatyvinė grupė „Mes“

I-IV

1

Trečiadienis 14.35-16.05*

Gimnazija 308 kabinetas

16.

Tomas Gaurylius

Mini futbolas

5-8

2

Penktadienis 13.45-15.20

Gimnazija 113 sporto salė

17.

Laima Norvilienė

Žaidžiame judriuosius žaidimus

5-8

1

Trečiadienis 13.45-14.30

Gimnazija 113 sporto salė

18.

Laima Norvilienė

Žaidžiame tinklinį

5-8

1

Ketvirtadienis 14.35-15.20

Gimnazija 113 sporto salė

19.

Marija Krajinskienė

Technologijų būrelis „Kūrybinė laboratorija“

5-8, I-IV

2

Pirmadienis 13.45-15.20

Gimnazija 107 kabinetas

20.

Jurgita Raudytė

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkai

1-4. 5-8, I-IV

2

Penktadienis 16.00-18.00

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros II aukšte katechezės klasėje

 

* Lyginėmis savaitėmis

Mokslo metai

MOKSLO METŲ TRUKMĖ.  UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2018-2019 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I gimn.

II gimn.

III gimn.

IV gimn.

Ugdymo proceso pradžia

09-03

Pusmečių trukmė

 

I pusmetis:  09-03 – 01-25

II pusmetis: 01-25 – 06-21

I pusmetis:  09-03 -  01-25

II pusmetis: 01-25 – 05-24

Rudens atostogos

10-29 – 11-02

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-27 – 01-02

Žiemos atostogos

02-18 – 02-22

Pavasario (Velykų) atostogos

04-23 – 04-26

Ugdymo proceso pabaiga

 

06-21

 

05-24

Ugdymo proceso trukmė

185 ugdymo dienos

165 ugdymo dienos

 

Pamokų laikas

 

Pamoka

Pertrauka

1.

8.00 – 8.45

10 min.

2.

8.55 – 9.40

10 min.

3.

9.50 – 10.35

30 min.

4.

11.05 – 11.50

10 min.

5.

12.00 – 12.45

10 min.

6.

12.55 – 13.40

5 min.

7.

13.45 – 14.30

5 min.

8.

14.35 – 15.20

 

  Jeigu gimnazijos klasės IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 KONSULTACIJOS

Dalykas

Val. sk.

Mokytojas

Klasės

Laikas

Lietuvių kalba

2

K. Ežerskienė

6, 8

Pirmadienis 7 pamoka

Ketvirtadienis 7 pamoka

Lietuvių kalba

1

G. Narmontienė

Ig

Trečiadienis 7 pamoka

Lietuvių kalba

1

S. Krasauskienė

5

 

Vokiečių kalba

1

V. Juknevičienė

Ig

Pirmadienis 7 pamoka

Rusų kalba

2

L. Miltenienė

7

Antradienis 7 pamoka

Matematika

2

D. Kungienė

5, 6, 7

 

Istorija

1

G. Piktužytė

IVg