• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Neformalusis ugdymas

 

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2020-09-07
įsakymu Nr. V- 83

 

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS
2020-2021 m. m.

Eil.
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Būrelio pavadinimas

Klasių grupės

Valandų skaičius

Užsiėmimo laikas
( savaitės diena, val.)

Užsiėmimų vieta

1.

Jūratė Valatkienė

Šokio grupė „Laikas“

1-4

6

Antradienis ir ketvirtadienis
12.55-13.35 12.55-13.35
13.45-14.30 13.45-14.30
Trečiadienis ir penktadienis
12.55-13.35 12.55-13.35


Pradinė mokykla
Pradinė mokykla

Gimnazijos aktų salė

2.

Jūratė Valatkienė

Šokio būrelis „Laikas“

5-8

4

Antradienis ir ketvirtadienis
14.40-15.25 14.40-15.25
15.30-16.1 15.30-16.15

 
Gimnazijos aktų salė

3.

Jūratė Valatkienė

Šiuolaikinės mados ir tautinių šokių

I-IV

2

Pirmadienis ir trečiadienis
14.40-15.25 14.40-15.25

Gimnazijos aktų salė

4.

Daiva Matuzienė

Būrelis „Mes – eksperimentatoriai“

4-5

3

Pirmadienis 14.35-15.20
Trečiadienis 13.45-14.30
Penktadienis 13.45-14.30

Gimnazija 303 kabinetas

5.

Kristina Būtienė

Muzikos būrelis „Pupa“

1-4

2

Pirmadienis 11.55-12.40
Antradienis 12.50-13.35

Pradinė mokykla

6.

Piercarlo Manzo

Gitaros būrelis

1-4, 5-8, I-IV

6

Pirmadienis 13.45-14.30
Trečiadienis 13.45-14.30
Trečiadienis 14.35-15.20
Ketvirtadienis 13.45-14.30

Gimnazija 306 kab.

7.

Aušra Šlajienė

Vokalinis ansamblis „Do-re-mi“

2-4

2

Pirmadienis 12.50-13.35
Trečiadienis 12.50-13.35

Pradinė mokykla

8.

Aušra Šlajienė

Dainavimo studija „Muzikos garsai“

5-8, I-IV

2

Antradienis 14.35-15.20
Ketvirtadienis 14.35-15.20

Muzikos kabinetas

9.

Ramunė Šemetienė

IT kūrybiškumo akademijoje

1-4

2

Ketvirtadienis 12.50-14.20

Gimnazija 101 kabinetas

10.

Ligita Kaziukonė

Dailės studija „Kūrybinės laisvės ir fotografijos būrelis“

5 - III

3

Penktadienis 12.50-15.20

Dailės kabinetas (P-205)

11.

Jūratė Normantienė

„Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas“

1

2

Pirmadienis 12.50-13.35
Trečiadienis 11.55-12.40

Gimnazija 308 kabinetas

12.

Lina Mickevičienė

„English is fun

3

2

Trečiadienis 12.50-13.35

Gimnazija 307 kabinetas

13.

Lina Mickevičienė

Smart English

5-6

2

Penktadienis 13.35-15.05

Gimnazija 307 kabinetas

14.

Laima Uosytė

„Europos sąjunga ir jos aktualijos“

8 -III

1

Pirmadienis 14.35-15.20

Gimnazijos 311 kabinetas

15.

Simonas Baliutavičius

Iniciatyvinė grupė „Mes“

I-IV

1

Trečiadienis 14.35-16.05*

Gimnazija 308 kabinetas

16.

Tomas Gaurylius

Mini futbolas

5-8

2

Penktadienis 13.45-15.20

Gimnazija 113 sporto salė

17.

Laima Norvilienė

Žaidžiame judriuosius žaidimus

5-8

1

Trečiadienis 13.45-14.30

Gimnazija 113 sporto salė

18.

Laima Norvilienė

Žaidžiame tinklinį

5-8

1

Ketvirtadienis 14.35-15.20

Gimnazija 113 sporto salė

19.

Marija Krajinskienė

Technologijų būrelis „Kūrybinė laboratorija“

5-8, I-IV

2

Pirmadienis 13.45-15.20

Gimnazija 107 kabinetas

20.

Jurgita Raudytė

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkai

1-4. 5-8, I-IV

2

Penktadienis 16.00-18.00

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros II aukšte katechezės klasėje

 

* Lyginėmis savaitėmis