• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Darbo užmokestis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

 

Eil. Nr.

Pareigybės

2017m. 2018m. 2018m. 2018m. 2018m.

2019m.

2019m.

vidurkis I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

I ketv.

II ketv.

1

Direktorius

1598,2 1623,13 1623,13  1623,13 1623,13 2189,89  

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1346,85 1325,11 1332,62 1321,34  1298,76  1731,4  

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

568,9 593,11 600,81  600.81 600,81  805,22  

4

Vyr. buhalteris

723,15 771,68 786,52  786,52  786,52  1047,71  

5

Raštinės vedėjas

456,02 484,68 492,50 492,50  492,5   670,89  

6

Psichologas

735,56 777,78 777,78 777,78  810,9  1259,44  

7

Logopedas

602,84 610,83 610,83  610,83 610,83  987,83  

8

Specialusis pedagogas

698,35 713,96 760,85 760,85  712,85   1079,52  

9

Socialinis pedagogas

696,27 711,53 711,53  685,77  634,24 1004,55  

10

Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius

307,29 312,04 312,04 341,41      

11

Kapelionas

        400,15  555,33  

12

Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

287,62 289,51 289,51  290,84  290,84 379,74  

13

Mokytojo padėjėjas

412,47 446 450,37 450,37   450,37 610,02  

14

Mokytojas

778,96 744,07 738,05  782,75 872,15   1164,17  

15

Bibliotekos vedėjas

319,71 328,95 331,11 331,11  331,11  433,75  

16

Bibliotekininkas

639,41 666,56 675,22 675,22   675,22 887,26  

17

Specialistas techninėms priemonėms

207,82 225,82 228,75 228,75   228,75  323,24  

18

Rūbininkas

380 400 400  400 400  555  

19

Budintysis

380 400 400  400  400 555  

20

Valytojas

380 400 400  400  400  555  

21

Kiemsargis

380 400 400  400  400  555  

22

Sargas

380 400 400  400 400   555  

23

Darbininkas

380 400 400 400  400  555